เปิดหลักเกณฑ์ลดภาษีซ่อม“บ้าน-รถโดนน้ำท่วม”

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 14:31:13 น.

รมช.คลัง แจงหลักเกณฑ์ขอลดหย่อนภาษีซ่อมแซมบ้าน และรถยนต์ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยไม่สามารถขอรับคืนเป็นเงินสดได้

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติ ในการชดเชยค่าซ่อมบ้าน และซ่อมรถยนต์ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลและจังหวัดได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆ

ทั้งนี้ ประชาชนที่เสียภาษีเงินได้บุคคล สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหลังละไม่เกิน 100,000 บาท และซ่อมแซมรถยนต์ไม่เกินคันละ 30,000 บาท โดยการแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆในการยื่นภาษี การชดเชยให้กับประชาชนในครั้งนี้จะไม่มีการชดเชยในรูปแบบของเงินสดแต่อย่างใด

นายบุญทรง กล่าวอีกว่า ถ้าประชาชนที่บ้านมีประกัน และได้รับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันแล้ว ก็สามารถนำรายจ่ายที่เป็นส่วนต่างจากเงินสินไหม ในการขอลดหย่อนภาษีได้ ทั้งบ้าน และรถเช่นกัน อาทิ ซ่อมบ้าน 100,000 บาท ประกันชดเชย 50,000 บาท สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาท เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง