อ.สุทธิวัสส์ คำภากับทฤษฎี นาฬิกาชีวิต (คนวรรณกรรม)

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 01:47:45 น.

หน้าที่ของนาฬิกา คือ การเดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีโอกาสเรียกร้องขอวันหยุด เพราะถ้านาฬิกาหยุดเดินวันใด นั่นก็หมายถึง วันสิ้น คุณค่าของนาฬิกา นั่นเอง เฉกเช่นเดียวกับ วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่ต้องทำหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทุกวัน โดยไม่มีโอกาสหยุด เพราะหากวันใดที่วิถีชีวิต ของมนุษย์ขอหยุดทำหน้าที่ มันก็ไม่ต่างไปจาก นาฬิกาเช่นเดียวกัน

ชีวิต กับ นาฬิกา จึงทำหน้าที่คล้ายๆ กัน จนสามารถนำมาตั้งเป็น ทฤษฎี ได้อย่างกลมกลืน ในชื่อที่เรียกกันว่า "นาฬิกาชีวิต"

อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา คือ ผู้เผยแพร่ทฤษฎี นาฬิกาชีวิต ซึ่งเป็นที่ยอมรับกับบรรดาลูกศิษย์ และผู้ที่ติดตามอ่านหนังสือในชุดนาฬิกาชีวิต และวันนี้ท่านมาเป็นแขกรับเชิญ ร่วมสนทนากับแฟนคลับของ "คนวรรณกรรมแนวหน้า" ในสัปดาห์นี้

อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา มีหลักการดำเนินชีวิต ที่แตกต่างจากคนทั่วไป ที่มักดำเนินชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุข แต่เขามองข้ามไปมองถึงคนอื่นที่เจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุ และคิดว่าต้องมีทางออกในการดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยไปตลอดชีวิต ทำให้เขาตัดสินใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ อาจารย์สุทธิวัสส์ ก้าวเข้าสู่แนวทางนี้ เริ่มจาก ประสบการณ์สมัย 6 ตุลาฯ เข้าป่าและได้เป็นเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ได้มีโอกาส เห็นการรักษาโรคตาแดงจากการรักษาสายแพทย์แผนปัจจุบัน และธรรมชาติบำบัดจึงและวิธีหลังทำให้หาย ทำให้เชื่อว่า การใช้ธรรมชาติบำบัดเป็นหนทางของการรักษาโรคได้ เนื่องจากตัวเองเจ็บป่วยทรมานด้วยโรคเกาต์ และภรรยา ที่เป็นนักโภชนาการได้ต้มลูกเดือยให้กินจนหายจากอาการป่วย และสามารถ กินสัตว์ปีกได้ตามปกติ

อีกครั้งเมื่อ มาเป็นวิทยากรทางด้านธรรมะ ที่ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ก็พบว่าคนมาร่วมกิจกรรมนั้นมีอายุสั้นลงเรื่อยๆ จึงเห็นว่าน่าจะหาวิธีทำให้คนอายุยืนขึ้นได้จึงลงมือค้นหาทฤษฎี ของนาฬิกาชีวิตอย่างจริงจัง

หลักนาฬิกาชีวิต เป็นศาสตร์ที่มีการค้นคว้ามากว่า 5,000 ปีแล้ว คนโบราณใช้ดูแลตัวเองให้มีสติในวิถีชีวิตประจำวัน จึงได้นำมาใช้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรู้กินรู้นอน โดยผูกเข้ากับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าคนเรานั้นต้องพึ่ง ตัวเองได้ก่อน หรืออย่างน้อยก็เยียวยาตัวเองได้ ซึ่งเวลานี้คนไทยตื่นตัวเยอะ เรื่องธรรมชาติบำบัด

สำหรับหลักการในการค้นคว้าจะยึดตามหลักพุทธศาสนาเป็นหลัก เพราะศาสนาจะพูดถึงต้นเหตุและการแก้ไขต้นเหตุ และยึดหลักอายุรเวช ปัจจัย 4 ประการ ในการเจ็บป่วย คือ กรรม สภาวะจิต อุตุ และอาหาร ซึ่งหากใคร ปฏิบัติได้ตามนี้อย่างสม่ำเสมอเหมือนการเดินของนาฬิกา ความสุขของชีวิต ก็จะเกิดขึ้น

ส่วนรายละเอียดเพื่อจะนำเอาไปปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดความสุขกับตัวเอง คอยอ่านได้จาก หนังสือเล่มล่าสุดของ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา ที่ชื่อ นาฬิกาชีวิต (ฉบับพิเศษ) "ฤดูเปลี่ยนเลิกป่วย" (Season Change) ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งพิมพ์เพื่อให้ออกมาตามเสียงเรียกร้องของ แฟนๆ ให้เร็วที่สุด

พนิต ใจคนึง-สัมภาษณ์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง