วัดทอง ภูมิสถานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ภูมิบ้านภูมิเมือง)

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 01:47:20 น.
วัดสุวรรณดาราราม
พระประธาน
เจดีย์พระสารีริกธาตุ
ต้นโพธิ์พระราชทาน
ภาพจิตรกรรมในวิหาร
ภาพเทวดาเขียนแบบใหม่

วันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ระลึกของกองทัพไทย โดยถือเอาวันสำคัญของเหตุการณ์กู้ชาติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ วันที่พระองค์ทำยุทธหัตถี ณ ตำบลหนองสาหร่าย สมรภูมิสำคัญทางด้านตะวันตก เหตุการณ์นั้นได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานสำคัญอยู่หลายแห่ง เช่น อนุสรณ์ดอนเจดีย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อนุสาวรีย์ที่หนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับในพระนครศรีอยุธยานั้น มีวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวร ที่รู้จักกันดี คือ วัดใหญ่ชัยมงคล หรือวัดป่าแก้วในอดีต ด้วย เป็นวัดของพระพนรัตน์ พระอาจารย์ผู้ประสาทวิชา

ส่วนวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ที่อยู่ใกล้ป้อมเพชร นั้น แม้จะเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยผู้สืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์สุโขทัย กล่าวคือ จมื่นมหาสนิท (ทองคำ) ผู้สืบเชื้อสายจาก เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) นั้นได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณใกล้ป้อมเพชรเมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนั้น ต่อมา ได้ยศเป็นพระยาราชนิกูลนั้น ได้มีบุตรชายชื่อ ทองดี ต่อมา ได้รับราชการเป็นพระอักษรสุนทรศาสตร์มีบุตรชายชื่อ ทองด้วง คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

ครั้งนั้นจมื่นมหาสนิท(ทองคำ)ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อ วัดทอง ด้วยบุคคลในตระกูลนี้มีชื่อว่า ทอง กันมาหลายชั้น ทอง ขุนทอง ทองคำ ทองดี จึงเป็นวัดประจำตระกูลและเป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ซึ่งมีการทำนุบำรุงวัดสืบต่อกันมา วัดแห่งนี้มีเจดีย์พระอัฐิของสมเด็จพระชนกทองดีอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ์เก่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ทองด้วง) ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดทองของตระกูลทั้งหมด

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามวัดใหม่จากวัดทอง เป็นวัดสุวรรณดาราราม โดยนำนามของ พระชนกทองดี กับ ดาวเรือง ภรรยา มารวมกันเป็นชื่อวัด จากประวัติการณของราชวงศ์สุโขทัยในอยุธยานั้น วัดทองแห่งนี้ จึงถือว่าเป็นวัดของผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ที่เกี่ยวพันกับสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถดังกล่าว เป็นคำตอบว่า วัดทอง หรือวัดสุวรรณดารารามจึงเขียนภาพเรื่องสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้ พระยาอนุศาสน์จิตรกร เขียนภาพจิตรกรรมเป็นพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งหมดในพระวิหาร โดยแบ่งภาพเป็นช่องตามเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะการจินตนาการเหตุการณ์ขนาดใหญ่ ในเหตุการณ์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะพระมหาอุปราชาแห่งเมืองหงสาวดี ที่ทำให้เกิดข้อศึกษาถึงการยุทธหัตถีนั้นว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะด้วยพระแสงของ้าว หรือปืนของทหารที่ยืนอยู่ด้านหลัง

ภาพเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรที่วิหารวัดสุวรรณดารามในอยุธยา วาดขึ้นตามจินตนาการในทำนองกฤษดาภินิหารที่ทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของวีรกษัตริย์ ผู้กล้าหาญ และมีความเด็ดเดี่ยวในการกู้อิสรภาพจนสามารถสร้างประเทศชาติให้แผ่ไพศาล เป็น ภูมิสถานแห่งเดียวที่วาดภาพเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นจิตรกรรมฝาผนังอย่างน่าสนใจ เช่นเดียวกับเรื่องเตลงพ่าย ที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส ที่มีมาก่อนแล้ว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง