รพ.ขอนแก่นร่วม5หน่วยงาน ผุดเครือข่ายรักษามะเร็งท่อน้ำดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 01:48:27 น.

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวในพิธิลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่โรงพยาบาลขอนแก่นว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากในปีหนึ่งๆ มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จำนวนมากถึง 20,000 คน แม้ว่าจะมีการณรงค์อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ตาม

ดังนั้นเพื่อให้เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 และ 8 จึงจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นมา

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศัลยแพทย์ พยาบาลส่งเครื่องมือ พยาบาลหอผู้ป่วยหนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการผ่าตัดทั้งแบบให้หายขาดและประคับประคอ พัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและรักษาแบบประคับประคอง การเจาะระบายท่อน้ำดีผ่านตัด การระบายท่อน้ำดีผ่านกล้อง และการประเมินผลรักษา ซึ่งอนาคตจะมีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสวินิจฉับโรคได้แต่เริ่มแรก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »