อบต.หัวเรือหนุน ทำนาแบบดั้งเดิม อนุรักษ์ววิถีไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 06:00:00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หัวเรือ จัดโครงการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม รื้อฟื้นการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องและใช้ควายไถนา เพื่อร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โดยมีนายสุวิทย์ หอมหวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เปิดเผยว่า โครงการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม ซึ่ง อบต.หัวเรือจัดขึ้น?เพื่อเป็นการรื้อฟื้นการทำนา และการตำข้าวในสมัยโบราณ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น? มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่ ตามบรรพบุรุษ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลัง

โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการฝึกปฏิบัติจริง เช่น บทบาทของควายกับวิถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่นปัจจุบัน? / เปรียบเทียบการใช้ควาย? กับรถไถนาเดินตาม รถแทรกเตอร์ ในการทำการเกษตร / คุณประโยชน์ของข้าวจากกรรมวีตำข้าวแบบโบราณ / สาธิตและฝึกปฏิบัติการตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง / สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ควายไถนา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง