ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล สัตหีบ : ตะลอนเที่ยว by Mr.Flower

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 06:00:00 น.

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ คือหน่วยงานหนึ่งของไทยที่มีศักยภาพในการช่วยปกป้องและคุ้มครองพันธุ์เต่าทะเล ทำให้จำนวนเต่าทะเลในบ้านเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลายพันหลายหมื่นตัวเมื่อเทียบกับระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยในทุก ๆ ปีที่นี่จะปล่อยคืนเต่าสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โดยร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถานศึกษา และประชาชน ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนสนใจเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตเต่าทะเลมากถึงปีละกว่า 4 แสนคน

ล่าสุดเมื่อวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลได้เปิดบ้านเต่าทะเลขึ้นเพื่อปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล บ้านเต่าทะเลแห่งนี้มีรูปแบบทันสมัยแต่คงความเป็นธรรมชาติในโลกใต้ท้องทะลไว้อย่างครบถ้วน มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเต่าทะเลตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยเจริญพันธุ์

ถึงแม้บ้านเต่าทะเลจะอยู่ในเขตกองทัพเรือ สัตหีบ แต่ก็ยินดีเปิดต้อนรับผู้รักเต่าทุกคนให้เข้าไปชมได้ เพราะเชื่อว่าความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมจะช่วยขยายพันธุ์เต่าทะเลให้เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบ โดยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ ก็ได้ปล่อยพันธุ์เต่าหญ้าอายุ 15 ปี พร้อมลูกเต่าตนุอีก 80 ตัวสู่ท้องทะเล ปัจจุบันนี้ กองทัพเรือสามารถเพาะฟักและอนุบาลเต่ากลับแล้วปล่อยคืนสู่ทะเลได้ปีละกว่า 10,000 ตัว แล้วต่อมาลูกเต่าที่ปล่อยสู่ท้องทะเลนั้นก็ได้กลับขึ้นมาวางไข่ตามแนวชายหาดสัตหีบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้เป็นอย่างดี

บ้านเต่าทะเลอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สัตหีบ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม คุณ ๆ ที่สนใจจะไปชมกรุณาโทรศัพท์ไปติดต่อก่อนเพื่อความสะดวก ติดต่อที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ?ต.สัตหีบ?อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี?20180โทรศัพท์ 038 437 600 ต่อ 79335 หรือที่ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทรศัพท์ 038 431 477 กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการนะครับ

เกร็ดความรู้ก่อนไปดูเต่าทะเล

เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ มีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปมากว่า 130 ล้านปี?การแพร่กระจาย ของเต่าทะเลพบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น?เต่าทะเลทั่วโลกที่พบมี 8 ชนิดคือ เต่ามะเฟือง,?เต่ากระ,?เต่าตนุ ,?เต่าตนุหลังแบน, เต่าหัวค้อน, เต่าหญ้า, เต่าหญ้าแอตแลนติก และเต่าดำ พบในเขตประเทศไทย 5 ชนิดคือ เต่าตนุ, เต่ากระ, เต่าหญ้า, เต่าหัวค้อน และเต่ามะเฟือง เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะ 30 ปีที่ผ่านมานั้นเต่าหัวค้อนไม่เคยขึ้นมาวางไข่ในเขตประเทศไทย แต่มีเพียงรายงานว่าพบเต่าชนิดนี้หากินอยู่ในเขตน่านน้ำไทย

ที่ผ่านมานั้นเต่าทะเลถูกจับไปเป็นจำนวนมากโดยผู้ล่าเอาเนื้อและไข่ไปเป็นอาหาร?เอากระดองไปเป็นเครื่องประดับและเครื่องตบแต่ง หนังถูกนำไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง แล้วนำไขมันเต่าทะเลไปสกัดเป็นส่วนผสมของสบู่ หรือน้ำหอมที่มีราคาสูง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง