‘สายตรวจภาษา’ชวนคนไทย เขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้อง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 06:00:00 น.

ราชบัณฑิตยสถาน ผลิตรายการ “สายตรวจภาษา” รณรงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง เน้นการเขียนคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในรายการ “สายตรวจภาษา” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ทุกเสาร์-อาทิตย์ 10.05 น.เริ่มสัปดาห์แรก 6 และ 7 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนผู้ชมร่วมส่งคลิปวีดีโอหรือภาพนิ่งป้ายที่สงสัยว่ามีคำที่เขียนสะกดผิดหรือสงสัยว่าเขียนอย่างไรมาร่วมในรายการและรับของรางวัลจากราชบัณฑิตยสถาน

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เผยว่า ราชบัณฑิตยสถานเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยดำเนินโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนปัจจุบัน ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่?วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ของราชบัณฑิตยสถานได้สะดวก รวดเร็ว และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ล่าสุดราชบัณฑิตยสถานได้ผลิตรายการ “สายตรวจภาษา” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยเน้นความรู้เกี่ยวกับการเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้อง

“คำที่คนไทยมักเขียนผิดแต่ละคำดูเหมือนง่ายๆ และใช้กันบ่อยๆ อย่างคำว่า “ซุบ” กับคำว่า “ซุป” ทุกวันนี้ยังมีคนสับสนว่า 2 คำนี้ ใช้แตกต่างกันอย่างไร มีคำบางคำที่ไม่น่าเขียนผิด อย่างคำว่า “ย่อมเยา” หรือ “น้ำแข็งไส”?แต่เพราะความเคยชินทำให้เขียนผิดหรือเพราะจำจากที่พบเห็นตามป้ายต่างๆ จนเกิดความคุ้นตาและเข้าใจว่าเขียนตามนั้น

นอกจากนี้ ในปัจจุบันคนไทยเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศกันมากขึ้นจนไม่ใช้คำภาษาไทยราชบัณฑิตยสถานจึงตั้งใจผลิต รายการ “สายตรวจภาษา”เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเขียนคำภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งรายการนี้มีรูปแบบสาระบันเทิง เนื้อหานั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวผู้ชม สามารถเข้าใจและจดจำง่าย ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คุณทอม-นิรุทธิ์ สุจริต ที่เคยเป็นพิธีกรรายการ“คนเก่งภาษาไทย” ของราชบัณฑิตยสถานกลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมส่งภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอเกี่ยวกับป้ายตามสถานที่ต่างๆ ที่สงสัยว่าเขียนอย่างไรมาร่วมรายการและรับของรางวัลกับราชบัณฑิตยสถานอีกด้วย” เลขาธิการราชบัณฑิตสถาน กล่าว

รายการ “สายตรวจภาษา” เป็นรายการสาระบันเทิงที่รณรงค์ให้คนไทยเขียนสะกดคำภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยพิธีกร ทอม-นิรุทธิ์ สุจริต ผู้มีหัวใจรักภาษาไทย ทำหน้าที่เป็นสายตรวจภาษาพาผู้ชมเดินทางไป ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนสะกดคำตามป้ายต่างๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันกับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ว่า คำต่างๆ เหล่านั้นแท้จริงแล้วเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้อง และเหตุใดจึงเขียนเช่นนั้น ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.05-10.07 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี จำนวน 26 ตอน เริ่มสัปดาห์แรกในวันเสาร์ที่?6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านร่วมส่งภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอป้ายหรือข้อความที่พบเห็นตามสถานที่ต่างๆ ที่สงสัยว่าสะกดผิดหรือสะกดอย่างไร โดยส่งมาที่ http://www.facebook.com/saitruatphasa เพื่อรับของรางวัลจากราชบัณฑิตยสถาน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง