รมช.คมนาคมตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างตามแผนแม่บทสงขลา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 06:00:00 น.

พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักทางหลวงที่ 15 ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 6 จังหวัดภาคใต้ (จ.สงขลา, สตูล,พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส)เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า?50 คน ที่ สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) กรมทางหลวง อ.เมือง จ.สงขลา

ทั้งนี้เพื่อติดตามโครงการตามแผนแม่บทโครงข่ายพัฒนาทางหลวง 4 โครงการประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย ระยะทาง 63 กิโลเมตรค่าก่อสร้าง 22,500 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 5 แยกน้ำกระจาย ทางหลวงหมายเลข 407ตัด 408 ตัด 414 ค่าก่อสร้าง 1,200ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 29 กิโลเมตรค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสายทุ่งหวัง-นาทวี-ด่านบ้านประกอบ ระยะทาง 53 กิโลเมตรค่าก่อสร้าง 2,220 ล้านบาท

สำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างตามแผนแม่บทโครงข่ายพัฒนาทางหลวง 4 โครงการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาสนับสนุนแต่ละโครงการต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง