เกาะติดสถานการณ์รัฐประหาร ๕๗
14:20 ศาลทหารอนุญาต จาตุรนต์ เลื่อนให้การ 15 ตุลาคม   ศาลทหาร อนุญาต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนนัดให้การ เป็น 15 ตุลาคม นายจาตุรนต์ ฉ…
13:50 นักวิชาการชี้'ครม.บิ๊กตู่1'เหมาะสม หวั่นอำนาจถ่วงดุลมีน้อย!ต้องระวัง   1 ก.ย.57 นายยุทธพร อิสรชัย คณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก…
13:40 กลุ่มต้านคสช.แพร่คลิป'กริชสุดา' ลั่นเดินสายหวัง'ชักศึกเข้าบ้าน'!!   1 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเฟซบุ๊คเพจชื่อ "เสรี ปราบกบฏ 2014" ได้โพสต์…
13:32 'สกลธี'พอใจภาพรวมครม.ประยุทธ์1 หนุนฝ่าปัญหาย้ำอย่าใหปชช.ผิดหวัง   1 ก.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตแกนนำ กปปส.ได้โพสต์ข้อค…
12:18 จาตุรนต์ เข้าให้การเพิ่มเติมศาลทหารกรณีฝ่าฝืนคำสั่งคสช.   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าให้การต่ออัยการศาลทหาร กรณีฝ่าฝืนคำสั่…

มติ ครม.ให้ม.ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ

ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 16:19:00 น.

วันนี้? 5 ก.พ.56? นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และเป็นนิติบุคคล

นอกจากนี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี และให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตาม กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง