เกาะติดสถานการณ์รัฐประหาร ๕๗
06:00 เรียกถกแม่น้ำ5สาย ‘ประยุทธ์’เร่งผลงาน กมธ.แหยงปมร้อน   ‘ประยุทธ์’เร่งผลงาน กมธ.แหยงปมร้อน ไม่กล้าแตะเลิกอปท. ผู้ตรวจฯรั…
06:00 แดงอีสานเลิกคุยมะกัน อ้างคสช.สั่ง เพื่อไทยงดจ้อชั่วคราว   อ้างคสช.สั่ง เพื่อไทยงดจ้อชั่วคราว สปช.ปัดล่าชื่อประท้วงสหรัฐฯ โพลล์อัดลุงแซมแก้ปัญหา…
00:00 คอลัมน์: ถูกทุกข้อ   สกฟ.(สภากาแฟ) เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักนับถือ หลังจากส่งจดหมายไปหาแล้ว ผมก็ไม่ได้ออกไปไหน มีเวลาอยู่กับบ้านนานๆ เป็นครั…
00:00 เชิญตัวนักการเมือง'คันปาก' สกัดข้อมูลกระตุกรากหญ้า   ไม่มีแรงกดดันใดที่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง…
00:00 คอลัมน์: ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด: จะปฏิรูปหรือกลายพันธุ์???   ความพยายามในการทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามอำนาจหน้าที่และกรอบเ…

มติ ครม.ให้ม.ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ

ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 16:19:00 น.

วันนี้? 5 ก.พ.56? นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และเป็นนิติบุคคล

นอกจากนี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี และให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตาม กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง