เกาะติดสถานการณ์รัฐประหาร ๕๗
15:29 วอนคสช.เบรกจับชาวบ้านทับที่ป่า หวั่น5ล้านครัวเรือนไร้ที่ทำกิน!!   30 ก.ค.57 นายนคร มาฉิม อดีต ส.ส.พิษณุโลก และรองประธาน กมธ.พิจารณาแก้ไขปัญหาที…
15:27 มท.แจงแนวคัดสรรตัวแทนอปท. เข้มใช้งบฯสนองนโยบายคสช.   30 ก.ค. 57  ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า หลังจากประกาศคณะรักษาความสงบ…
15:23 ภาคเอกชนฟังข่าวดี : คสช. ไฟเขียวการอำนวยความสะดวกทางการค้า   นางสาวชุติมาบุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 …
14:54 'สามารถ'ข้องใจราคารถไฟทางคู่ แนะปลัดคมนาคมทบทวนวงเงิน   30 ก.ค. 57 นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  แสดงความเ…
14:48 ศาลเลื่อนอ่านคำสั่งฟ้อง"จาตุรนต์"ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ไปเป็น 4 ส.ค.หลังอ้างป่วย   นายนรินทร์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้นำหนั…

มติ ครม.ให้ม.ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ

ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 16:19:00 น.

วันนี้? 5 ก.พ.56? นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และเป็นนิติบุคคล

นอกจากนี้ กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี และให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตาม กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง