เผยผลงานประกวดนักเรียนอาชีวะ มีผู้ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ 118 ชิ้น

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 06:00:00 น.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึง? ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม — 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ? เพื่อรับโล่รางวัลประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ว่า มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น118 ผลงาน ผลการตัดสิน ได้แก่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต? รางวัลชนะเลิศ เครื่องล้างอัดจารบีลูกปืนล้อรถบรรทุก? วิทยาลัยการอาชีพตรัง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องบีบน้ำมันงาขนาดเล็ก ?วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ บ๊วยชมพู่พลาสติก? วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ?วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศ เครื่องกรอเส้นด้ายงานถัก? วิทยาลัยเทคนิคลำพูนและประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ เครื่องแยกกระป๋องกาแฟ ทูอินวัน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (HONOR AWARDS) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ หมวกกันน้อคแก้หลับบังคับใส่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี, ชุดซ่อมเกลียวก๊อกน้ำประปา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์, น้ำปรุงส้มตำ 5 สี 5 ชนิด วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง, เตาแก๊สดิจิตอล วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี, เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย และกล้องวงจรปิดเตือนภัยติดรถยนต์ 3 จี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ สามารถประกอบหุ่นยนต์ขึ้นเอง โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวน 20 ทีม ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมละอู โรบอท จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง