คุณแหน : 6 พฤษภาคม 2556

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 06:00:00 น.

?? สุมนา อภินรเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 90 ปี วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. เวลา 8.30 น. ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์...?

? บุญเนตร-คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ จัดมณเฑียรธรรม ครั้งที่ 59 เชิญฝึกและศึกษาเรื่อง “บริหารจิตให้สวยด้วยสติ” โดยพระราชปฏิภาณมุนี ประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมทั้งฟังการแสดงธรรมบรรยายเรื่อง “ปล่อย ปลง วาง คือ ทางพ้นทุกข์” โดยพระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน) เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญ 8 พ.ค. 17.30 น. ที่มณเฑียร กรุงเทพฯ...?

? ในโอกาสที่ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ จะมีอายุ 7 รอบ วันที่9 พ.ค. นี้ เฉิดโฉม จันทราทิพย์ คู่ชีวิต เตรียมจัดทำบุญเป็นการภายใน เช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา...?

? พล.อ.นิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ และลูกๆเปิดสวดศพ กาบแก้ว กรินชัย ไชยะบุรินทร์ทุกวันเสาร์...เสาร์ต่อไป คือ 18 พ.ค. เวลา 18.00 น. ณ วัดละหาร จนถึง 29 มิ.ย. ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง...?

? ธีระยุทธ-ชนัดดา จิราธิวัฒน์ จัดอุปสมบทให้ลูกชาย พีช-พชร จิราธิวัฒน์หลานของคุณปู่ยังหนุ่ม สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 6 พ.ค. 12.30 น...?

?ถึงอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่สองข้างทาง ถนนเชียงใหม่-พร้าว เต็มไปด้วยดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูน) สีเหลืองเป็นพวงสดใสบานสะพรั่ง สลับกับดอกสีแดงของต้นหางนกยูง เห็นอย่างงี้ ประกิต อภิสารธนรักษ์ ที่มีรีสอร์ทอยู่เชียงใหม่ลูกแม่โดมธรรมศาสตร์ได้ฮัมเพลง สีเหลืองแดง อาภัสจรัสหล้า ดับร้อนได้เลย...?

? พระราชทานเพลิงศพ นราศรี สุวรรณสุภา แม่ยาย บันเทิง ตันติวิท ประธาน ธ.ธนชาต และประธาน MBK วันจันทร์ 6 พ.ค. 17.00 น. เมรุ(หลัง)วัดธาตุทอง...ทราบว่าคุณแม่นราศรี เป็นแฟนคลับ “นสพ.แนวหน้า” ตัวจริง ตามติดอ่านคอลัมน์หน้า 3 และคอลัมน์“คุณแหน” ทุกวันกระทั่งก่อนถึงวาระสุดท้าย...??

คุณแหน
ADVERTISEMENT