ร่วมจัดโครงการหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่อง ใช้ละครส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 06:00:00 น.

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ประธานมูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการ หนึ่งเล่ม หนึ่งเรื่อง ONE BOOK ONE PLAY” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

โดยนางผุสดี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง จัดทำขึ้นเพื่อใช้ศาสตร์ของละครเสริมสร้างนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้เกิดความรักการอ่าน คิดวิเคราะห์และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน สู่การสร้างละครได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมของผู้บริหารและครูแกนนำ

โดยในงานแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงละครเพลงไทยร่วมสมัย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอนสินสมุทรร้องทุกข์" 45 นาที ซึ่งได้ผ่านเวทีการแสดงระดับนานาชาติที่ประเทศอินเดีย กรีซ ฝรั่งเศส และอังกฤษมาแล้ว ทั้งนี้หลังจากเปิดตัวโครงการจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก อบรมผู้บริหารโรงเรียน นำร่อง 20 โรงเรียนๆ ละ 2 คนรวม 40 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของละครว่า ละครไม่ใช่มหรสพที่เน้นเพียงความเพลิดเพลิน และไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเข้าสู่บทเรียน

โครงการนี้จะเป็นการพลิกบทบาทผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้ขับเคลื่อนละครเพื่อการพัฒนาทักษะ ฟัง พูด คิด อ่าน ผ่านการอ่านหนังสือและละคร? จากนั้นจะนำละครไปแสดงละครในโรงเรียนนำร่อง 20 โรงเรียน จัดอบรมนักเรียนเข้าค่าย 5 วัน 4 คืน จำนวน 3 รุ่น รวม 160 คน โดยอบรมการนำหนังสือมาเขียนบทละคร การทำละคร และการแสดงละคร สุดท้ายคัดเลือกนักเรียนที่มีแววจัดการแสดงละครครั้งใหญ่ ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556

และเพื่อให้โครงการได้รับการสานต่อ จะจัดอบรมครูแกนนำ 40 คน เพื่อจัดตั้งชมรม "หนึ่งเล่ม หนึ่งเรื่อง" ขึ้นใน 20 โรงเรียนนำร่องด้วย ทั้งนี้จะมีการประเมินผลโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นในสังกัดต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง