บางพลัดเชิญร่วมถวายราชสักการะ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 06:00:00 น.

นางลักขณา ภักดีนฤนาถ ผอ.เขตบางพลัด แจ้งว่า วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน กทม.จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด? จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน ประชาชนชาวบางพลัดและใกล้เคียงร่วมพิธี

บางนาจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายพิทักษ์ สงวนวงษ์ ผอ.เขตบางนา แจ้งว่า เขต ร่วมกับโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ลำรางสาธารณะหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมฯ โดยมีนักเรียนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชาวชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันกำจัดขยะ แหนและเทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพในลำรางเพื่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมให้ลำรางสวย น้ำใสอย่างยั่งยืน

ยานนาวาพัฒนาวัดดอกไม้

นายนิรันดร์ ภูวธนารักษ์ ผอ.เขตยานนาวา แจ้งว่า เขตได้จัดทำแผนพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของรกรุงรังต่างๆ และตัดแตงต้นไม้ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ที่วัดดอกไม้

ADVERTISEMENT