สะเก็ดล้านนา : 10 มิถุนายน 2556

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 06:00:00 น.

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาค นพ.ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล สาธารณสุข จ.เชียงราย จัดงาน “เชียงรายเปิดฟ้า นวด&สปาไทยสู่ AEC” ตามโครงการเมืองสปา โชว์การนวดอโรมา ตอกเส้น การจัดอาหารตามหมู่ธาตุ อาหารแมคโครไบโอติกส์ เตรียมรับก้าวสู่ AEC ที่ห้องประชุมเฮือนแม่ฟอง? รพ.แม่ลาว อ.แม่ลาวจ.เชียงราย ใครสนใจใช้บริการมืออาชีพแวะได้...

-วิรุณ คำภิโล ประธานคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมเชียงรายประชุมกรรมการ เตรียมขับเคลื่อนรณรงค์ความรู้แก่ประชาชนถึงความจำเป็นต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น และถึงเวลาคนเชียงรายต้องบริหารจัดการตนเอง ผนึกเครือข่าย 40 จังหวัด ผลักดันกฎหมายเลิกใช้ส่วนกลางเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ...

-ใจกุศล ปรีดา ลดาวัลย์ รวมเมฆสร้างอาคารเรียน มูลค่า 2,000,000 บาท มอบให้ รร.บ้านปางสาต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อกิจการการเรียนการสอนมี ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 บุญทา กาบุญค้ำ ผอ.รร.บ้านปางสา รับมอบด้วยความซึ่งใจ และขอบคุณแทนนักเรียน...

-ต่อไปจะได้เห็นและกินปลาบึกตัวเป็นๆ กลางเมืองเชียงราย เมื่อ สามารถ แก้วมีชัย สส.เชียงราย สุเทพ เทพอินถา ผู้ใหญ่บ้านริมกก ราษฎร หมู่ 4 บ.ริมกก ต.แม่ยาว และชาวบ้านร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาบึกนับหมื่นตัว ลงสู่สะกกหลง เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบึกริมแม่น้ำกก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่...

-นพ.วิศิษฎ์?ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาหารปลอดภัย และอาหารฮาลาลทักษะการคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ ธัญพืชแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ รพ.ในสังกัดเพื่อให้สอดคล้องตามหลักศาสนาบัญญัติอิสลาม ที่รร.โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา?อ.เมือง จ.เชียงราย...

-มีขอบข่ายงานกว้าง พรหมโชติ ไตรเวช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลำพังวันๆ ออกร่วมเปิดงานก็แทบไม่ต้องทำอะไร หากเปิดประชาคมอาเซียน AEC คงต้องฟิตร่างกายมากขึ้น และกวดขันงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน แจกจ่ายข่าวให้ทั่วถึงทุกสังกัด อย่าบล็อกไว้เพียงคนกลุ่มเดียวผลเสียมีมาก...

เจริญ อัญชลีสังกาศ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง