ม.นเรศวรบูรณะพระราชวังจันทน์ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม สู่มรดกโลก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2556 06:00:00 น.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันบูรณะพัฒนาโบราณสถาน พระราชวังจันทน์ ในจังหวัดพิษณุโลก โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นในการบูรณะพระราชวังจันทน์ ว่า ตอนนี้เรามีศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์? เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของพระราชวังจันทน์เมืองพิษณุโลก งานศิลปกรรมช่างหลวงเมืองพิษณุโลก ตลอดจนพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแล้ว พระราชวังจันทน์น่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย โดยอาจเป็นมูลนิธิหรือคณะกรรมการจากหลาย ๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน จัดรถรางให้บริการ มีระบบ Internet คือจัดทำ QR Code ติดตามป้ายเป็นภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ควรมีการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม เช่น จัดยุวมัคคุเทศก์ หรือการบรรยายโดยผู้สูงอายุ การเชื่อมโยงกับวัดใหญ่และโบราณสถานโดยรอบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจำปีในวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันจะสร้างความจดจำได้เป็นอย่างดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ? เล็กสุขุม นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้สร้างรูปแบบสันนิษฐานซึ่งจัดวางอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ กล่าวถึงการก่อสร้างพระราชวังจันทน์ขึ้นมาใหม่ ว่า แผนผังนี้เป็นรูปแบบสันนิษฐาน หรือข้อมูลกับจินตนาการ ผมเองไม่ได้เชื่อว่าเป็นความจริง แต่มันน่าจะเป็นไปได้ เพราะเราทุกคนเกิดไม่ทัน ด้วยเหตุนี้จึงคัดค้านที่จะมีการสร้างต่อเติม เพราะเมื่อไรที่มีการก่อสร้างต่อเติมขึ้นไปอีกนิดเดียวจะเป็นปัญหา มีคำของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสาส์นสมเด็จ ถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กล่าวไว้ว่า การบูรณะต้องหยุดทันทีเมื่อถึงจุดเดา เพราะถ้าเกินจุดเดาไปแล้ว เมื่อทำไปจะหยุดไม่ได้ ทำไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้ทางโบราณคดีถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลวง มันร้ายแรงกว่าข้อมูลลวง เป็นข้อมูลที่ถูกทำปลอมขึ้น เพราะไม่รู้จริง ไม่มีแบบให้เห็น เมื่อมาทำจึงตั้งใจที่จะปลอม แม้ว่าจะไม่เจตนาก็ตาม โดยตนวางแนวทางในการบูรณะไว้ด้วยหลักการง่ายๆ คือ ซากโบราณสถานจะมีความหมาย จะมีคุณค่า เพราะคนสร้างคุณค่าให้กับมัน ถ้าไม่มีคน ซากโบราณสถานก็ไม่มีความหมาย ฉะนั้นซากโบราณสถานต้องมีคนเข้าไปดูจึงจะมีความหมายมีคุณค่า ดังนั้นนี่คือซากโบราณสถานที่กรมศิลปากรก่อขึ้นมาพ้นดินอย่างสูงที่สุดไม่เกิน 1 เมตร อย่างต่ำประมาณ 1 ฟุต ฉะนั้นเป็นซากโบราณสถานที่อยู่ในระดับราบซึ่งมองไปก็หลุดสายตา? ต้นไม้โล่งเตียน เพราะถูกตัดหรือเพราะเดิมพื้นที่เป็นสนามของโรงเรียน ทำให้คนไม่เดินไปชมเพราะอากาศร้อน ถ้าอยากให้มีคนเข้าไปชมก็คือหาพันธุ์ไม้ดอกที่จะออกดอกได้ทั้งปีมาปลูก อาจจะต้องมีคนมาออกแบบ หานักพฤกษศาสตร์เพื่อหาพันธุ์ดอกไม้ที่จะบานตามฤดูกาล นอกจากนั้นหาพื้นที่ที่ร่มรื่นเป็นมุมสำหรับเปิดร้านกาแฟ ให้คนเข้าไปนั่งจิบกาแฟชมโบราณสถาน? โดยสรุปแล้วคือ การบูรณาการที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงคือ เรื่องการจะให้คนเข้ามาดูโบราณสถาน ปลุกโบราณสถานให้มีสีสันจากพันธุ์ไม้ดอกต่าง ๆ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง