สุเทพ เตรียมนำม็อบเดินสายเรียกแขกบริษัท การบินไทย

สุเทพ เตรียมนำผู้ชุมนุมเดินทางไปบริษัท การบินไทย เพื่อเชิญชวนพนักงานการบินไทยร่วมต่อสู้กับกลุ่ม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) นัดหมายผู้ชุมนุมจากเวที สวนลุมพินี เตรียมเคลื่อนขบวน ในเวลา 10.00 น....อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

สสจ.กาฬสินธุ์เปิดสัมมนาคุณธรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 06:00:00 น.

นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล?สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ หรือ “ร้อยแก่นสารสินธุ์”?โดยมีนางสาเพียรพันธุ์ อัศวพิยา ผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันบรมราชชนก นางสาวพิศสมัย มงคลสินธุ์?ประธานชมรมเครือข่ายฯ คณะผู้บริหารสถานพยาบาลในเครือข่ายและตัวแทนจากสถานพยาบาลเขตที่ 7 เข้าร่วมกว่า 400 คน?ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์

โดยนายแพทย์พิสิทธิ์ ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นแคนดีศรีสาธารณสุข?เขต 7 ประจำปี 2556 ระดับข้าราชการ ประกอบด้วย?นางทองย้อย?จันทรมหา?จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นพ.ธนชัย พนาพุฒิ โรงพยาบาลขอนแก่น?นพ.ไพบูลย์?อัศวธนบดี โรงพยาบาลมหาสารคาม และ นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ โรงพยาบาลขอนแก่น และระดับลูกจ้างมี นายอาทิตย์ มาชำนิ โรงพยาบาลหนองเรือ จ.ขอนแก่น นายสมบูรณ์?ปินะถา?โรงพยาบาลนาดูน?จ.มหาสารคาม และนางอมรา ใจอ่อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง