จัดหางานชัยนาทรับสมัคร ทำงานประเทศบรูไน57อัตรา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 06:00:00 น.

นางอมรรัตน์ คลับคล้าย จัดหางานจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะจัดส่งแรงงานเพื่อไปทำงานกับบริษัทนายจ้างในประเทศบรูไน ที่ยื่นแสดงความต้องการแรงงานไทยผ่านกระทรวงแรงงานมาจำนวน 6 บริษัท โดยมีตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการ 12 ตำแหน่ง รวม 57 อัตรา ประกอบด้วย แรงงานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง นวดแผนไทย ช่างฝีมือในการก่อสร้าง ช่างซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์ และแรงงานในบริษัทค้าส่งเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยให้จัดเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา หนังสือเดินทางอายุ 1 ปีขึ้นไป สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายจำนวน 1 รูปโดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ส.ค. 2556 ที่สำนักงานจัดหางานจ.ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาทในวันและเวลาราชการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง