มมส.ผุดงานนิทรรศการ3Dภาคอีสาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 30 ตุลาคม 2556 06:00:00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานด้านหน้าพลาซ่า??ชั้น?2??ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์??อ.เมือง??จ.มหาสารคาม??มหาวิทยาลัยมหาสารคาม??ร่วมกับสถาบันการศึกษา?12?สถาบัน??ประกอบด้วย?มหาวิทยาลัยมหาสารคาม?มหาวิทยาลัยศิลปากร?มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม?มหาวิทยาลัยขอนแก่น?สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา?มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี?มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตเพาะช่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี??มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร??และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี??จัดนิทรรศการ??มหัศจรรย์แห่งศิลป์??“STREET PAINTING 3G”??ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย?และศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์??เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาพวาด?3?มิติให้กับนิสิต?นักศึกษา?ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง??ซึ่งถือเป็นงานศิลปะภาพวาด?3?มิติที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน??ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์ ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานโครงการจัดงาน เปิดเผยว่า นิทรรศการศิลปะนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักประสบปัญหาว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้ชมทั่วไปเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ การชมงานศิลปะจึงเป็นเรื่องของผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวงการศิลปะเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทำให้ผู้ชมทั่วไป ได้มีส่วนร่วมกับภาพชิ้นงานแต่ละชิ้น สร้างความสนุกสนานกับทั้งครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนหรือคู่รัก ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ยิ่งไปกว่านั้นผู้ชมสามารถสร้างสรรค์และจินตนาการของการจัดท่าทางร่วมกับงานศิลปะได้อย่างอิสสระเสรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง