สถานทูตมะกันลงเฟซบุ๊คแพร่ 'โอบามา'ถวายพระพร'ในหลวง'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 4 ธันวาคม 2556 20:18:00 น.

4 ธ.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คของสถานทูตที่ใช้ชื่อว่า ?U.S. Embassy Bangkok? เพื่อเผยแพร่คำถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ในนามของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคมนี้

ดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณาในคราวที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธไมตรีและความร่วมมือกับประเทศไทย ในปีนี้ ทั้งสองประเทศได้เฉลิมฉลองปีที่ ๑๘๐ แห่งมิตรภาพอันมั่นคงระหว่างกัน นับตั้งแต่การลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ระบุไว้ว่า มิตรภาพอันบริสุทธิ์จริงใจของทั้งสองชาติจะอภิบาลสายสัมพันธ์นี้ ?สืบไปชั่วฟ้าแลดิน? จิตวิญญาณนี้ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และไทยเรื่อยมา โดยเป็นความร่วมมือที่กว้างขวาง หยั่งลึก และมิอาจสั่นคลอนได้ ทั้งสองประเทศยังคงเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน และการพัฒนามนุษย์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อว่า อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และไทยจะสดใสโชติช่วง

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยประสบแต่สิ่งดีงามในวันพิเศษเช่นนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายบารัค โอบามา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง