เภสัชมช.เปิดร้านสมุนไพรแพทย์พื้นบ้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 06:00:00 น.

ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า  การเปิดร้านยาสมุนไพร “หอมไกล” นับเป็นก้าวสำคัญของคณะเภสัชศาสตร์ ที่เสริมบทบาทร่วมกับชุมชน  ที่จะเป็นมากกว่าร้านสมุนไพรทั่วไปเป็นการยกระดับด้านข้อมูลข่าวสารด้วย เนื่องจากแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่ครบวงจรยังมีอยู่น้อย หรือมีอยู่ในที่ไม่สะดวกต่อการเข้าศึกษา

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2555 จึงได้จัดตั้งร้านขายยาสมุนไพรต้นแบบ ภายใต้ชื่อร้านขายยาสมุนไพรหอมไกลขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสมุนไพรสามารถเลือกใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพ และทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง