เลาะรั้วเกษตร : ฝากถึง...กระทรวงเกษตรฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 06:00:00 น.

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้รับบทความที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งทางอีเมล์  ผู้เขียนคือ  นายอนันต์  ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  บทความที่ว่านี้มีชื่อเรื่องว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่ไหน” ไม่ใช่บทความที่ถามหาที่อยู่ของกระทรวงเกษตรฯ แต่เป็นบทความที่ถามหากระทรวงเกษตรฯ อยู่ที่ไหน ในกรณีความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้เงินจากการจำนำข้าว จึงขอถือโอกาสนำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

นายอนันต์  ดาโลดม

“การชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายค่าข้าว ที่ชาวนาได้ไปจำนำไว้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ภายใต้โครงการรับจำนำข้าว ซึ่งชาวนาได้รับใบประทวนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่ไม่ได้รับเงินเป็นระยะเวลาล่วงเลยมาหลายเดือน ซึ่งตามกฎเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่นำข้าวเข้าไปสู่โครงการรับจำนำ เมื่อนำข้าวไปถึงจุดรับจำนำ ชาวนาจะได้รับใบประทวน และเมื่อนำใบประทวนไปขึ้นเงินกับ ธกส. จะได้รับเงิน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการรับเงินไม่เกิน 7 วัน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แต่ปรากฏว่า เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามระยะเวลาที่ชาวนาควรจะได้รับเงินจากการนำข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำ ภายใน 7 วัน มีชาวนามากกว่าล้านครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินตามกำหนด รวมเป็นวงเงินประมาณ 130,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวนาเหล่านี้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลที่มี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

ภายใต้ความเดือดร้อนของชาวนาที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเงินจากรัฐบาล จากการขายข้าวของเขา เป็นที่น่าแปลกใจว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกระทรวงหลัก มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อให้มีชีวิต มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เท่าเทียมกับประชาชนคนไทยที่ประกอบอาชีพอื่น แต่เสียงเรียกร้องของชาวนาในครั้งนี้ เราไม่เคยเห็นผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวง หรือหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงบทบาทในการร่วมทุกข์ร่วมสุข แสดงออกถึงมุฑิตาจิตในการที่จะช่วยซับน้ำตา ให้กำลังใจ และช่วยหาทางออกให้แก่ชาวนาเหล่านี้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าข้าวให้แก่ชาวนาได้ เพราะหน้าที่นี้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ แต่มีหลายสิ่งหลายประการภายใต้กรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อาจจะช่วยเยียวยาให้แก่พี่น้องชาวนาเหล่านี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย

ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ วันนี้กระดูกสันหลังของชาติ ซึ่งผุกร่อนมานานแล้ว กำลังจะแตกหัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะไม่แสดงบทบาทอะไรบ้างหรือ

ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน วันนี้แผ่นดินไทยแบกรับทุกข์ของชาวนาไทยไว้เต็มเปี่ยม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะช่วยแบกทุกข์ของชาวนาแทนแผ่นดินได้อย่างไร

เสียงเรียกร้องของชาวนา สังคมและคนทั่วทั้งประเทศได้รับรู้ ได้ยิน ได้เห็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รู้ ได้เห็น ได้ยินบ้างหรือเปล่าครับ”

ฝากคำถามเหล่านี้บอกกันต่อๆ ไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

แว่นขยาย
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง