เซเว่นฯ สอบ 'ธรรมศึกษา' 15 ปี สร้างนักธรรมสู่สังคมไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 16 ธันวาคม 2558 00:00:20 น.

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับแม่กองธรรมสนามหลวง และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสอบธรรม สนามหลวง "ธรรมศึกษา" ประจำปี 2558 นับเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวง เผยมีพนักงานและประชาชนร่วมสอบ 1,085 คน พร้อมย้ำมุ่งส่งเสริมธรรมสู่สังคมไทยต่อเนื่อง

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงการจัดสอบธรรมสนามหลวง "ธรรมศึกษา" ว่า ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง สังกัดสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ให้เป็นสนามสอบ "ธรรมศึกษา" ตั้งแต่ปี 2544 ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมโดยได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 15 ซึ่งได้เปิดให้ พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกร่วมสอบนักธรรม

ล่าสุดในปี 2558 นี้ได้จัดสอบ ธรรมศึกษาขึ้น ณ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ มีผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ซีพี ออลล์ บริษัทในกลุ่ม และประชาชนทั่วไป สนใจสมัครเข้าร่วมสอบ ในโครงการธรรมศึกษาที่สนามสอบแห่งนี้ทั้งสิ้น 1,085 คน โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 550 คน, ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 319 คน, ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 216 คน ซึ่งในปีนี้ได้นิมนต์ พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร ตัวแทนแม่กองธรรม สนามหลวงอ่านโอวาทแม่กองธรรมประจำปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีพนักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมสอบแล้วกว่า 10,850 คน

"เซเว่นฯ ส่งเสริมพนักงานให้ตั้งใจศึกษาธรรม เพราะเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตและการทำงาน ซึ่งธรรมสนามหลวง หรือการสอบธรรมศึกษา ทำให้ได้ทบทวนความรู้ หลักธรรมคำสอน เป็นการบ่มเพาะคนดี ได้เรียนรู้หลักการดูแลชีวิต บริหารงาน และการครองเรือน ทำให้มีความเจริญในธรรมและก้าวหน้า ในชีวิต"

นอกเหนือจากโครงการสอบธรรมศึกษาแล้ว ซีพี ออลล์ ยังมีโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ซึ่งจัดบรรยายธรรม มากว่า 990 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 20 ปี เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และโครงการธรรมสู่เยาวชน ด้วยการเผยแผ่ธรรมสู่น้องๆ ใน ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งหาก โรงเรียนใดสนใจ ต้องการให้บริษัทไปจัดโครงการ "ธรรมสัญจรสู่เยาวชน" สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6771628 หรือ info@cpall.co.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง