ข่าวอินโฟเควสท์
16:54 จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 2 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 2 แห…
15:34 สธ.เผย ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอุดมศึกษาในสังกัด สธ. แห่งแรก   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะ…
14:37 ฟิลิปปินส์เตรียมส่งนาวิกโยธินเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลในปฏิบัติการ RIMPAC   ฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือสองลำพร้อมนาวิกโยธิน 700 นายเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเล R…

คอลัมน์: ทั่วถิ่นไทย: วัฒนธรรมอำนาจเจริญติวเข้มมารยาทไทย

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 17 สิงหาคม 2559 00:00:43 น.

นายอุดม ศรีวาน วัฒนธรรม จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ในฐานะ องค์กรที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและได้คำนึกถึงบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน ในสถานศึกษา โดยได้เชิญครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มารับการฝึกอบรมทบทวน เรื่องมารยาทไทย เนื่องจากมารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างยิ่ง ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย มีระเบียบ แบบแผน การประพฤติปฏิบัติ ที่ดีงาม อันเหมาะสมแก่กาลเทศะ และสังคม

ทั้งนี้ เพื่อขยายผลโครงการ ครูต้นแบบมารยาทไทย ไปสู่ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดมารยาทไทย ในจังหวัดตนได้ เพื่อให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทย ได้อย่างถูกต้อง และให้เด็ก เยาวชนเกิดความรักหวงแหนและวัฒนธรรมของตน และสามารถอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง