เครือข่ายแปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 00:00:02 น.

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมกรรมการเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ ที่ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง