คอลัมน์: สปอร์ตนิวส์:  ฝึกผู้หายป่วยมะเร็งบู๊ไตรกีฬา

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 00:00:07 น.

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยถึงความคืบหน้าโครงการ NCI Tri Team-We can fight cancer เปลี่ยน สู้ ฟัด เอาชนะมะเร็ง 3 เดือน พลิกชีวิตว่าหลังจากเปิดรับสมัครมีผู้สนใจเข้าโครงการกว่า 200 คน ซึ่งได้คัดเลือกโดยคณะกรรมการทีมแพทย์และพยาบาลรวมทั้งโค้ชไตรกีฬาอาชีพตอนนี้คัด 19 คนสุดท้ายได้แล้วแบ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่หายขาดจากเดิม รับ 5 คน แต่มีผู้สนใจมากจึงคัดเพิ่มเป็น 9 คน กลุ่มคนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 5 คน และกลุ่มปกติ หรืออาสาสมัคร 5 คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 19 คน คือ ธัญญรัตน์ ภัทรฐิตินันท์, สิมาพร จันลอย, อนงค์ ตันติสุวัฒน์, ปรวรรณ จิรกุลาภรณ์, วีร์สุดา จิรา, พิพัฒน์ รามภักดี, อำนวย ทับทิมคุณา, นวลอนงค์ สติตาธิรักษ์, ภัทราภรณ์ สัจจา, อภิญญา ศักดี, ชาตยา เกตุจันทร์, สุภาวดี สุวิญญัติชัยพร, วันศักดิ์ ศรีแก้ว, สมยศ เกียรติเรืองชัย, เศรษฐรัชต์ ลีลารุจิ, ณรธัชพงษ์ มีเชื้อ, วราภรณ์ กลั่นวารินทร์, อรรถชัย สมกลิ่น และ ฐิติพร เชาวสกูโครงการนี้สร้างต้นแบบให้เห็นว่าคน ทั้ง 3 กลุ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และสามารถมีสุขภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งไฮไลท์คือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่หายขาดแล้ว เราอยากให้เขาเป็นต้นแบบกับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงกำลังรักษาตัวอยู่ให้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง