คอลัมน์: นักปกครองท้องถิ่น: มนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีบ้านเลน จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 00:00:00 น.
เกรียติยศ ศรีสกุล

“เราต้องปรับภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชมวังบางปะอิน” เทศบาลตำบล (ทต.) บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 10,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

นายมนตรี ยมนา นายก ทต.บ้านเลน กล่าวว่า เนื่องจาก ทต.บ้านเลน มีจุดขายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ พระราชวังบางปะอิน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งยังมีวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมีอุโบสถแบบตะวันตกโรมัน สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 มีกระเช้าข้ามฝั่งจากพระราชวังไปยังวัดอยู่กลางเกาะแม่น้ำเจ้าพระยา พลับพลาที่ประทับที่สถานีรถไฟบางปะอิน และวัดกำแพงสมัยพระเจ้าปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม และศึกษาประวัติศาสตร์อันเก่าแก่

ดังนั้นหน้าตาความสะอาดและสวยงามบนสองข้างทางก่อนถึงแหล่งท่องเที่ยวจึงถืเป็นสิ่งสำคัญ โดยทาง ทต.บ้านเสน ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม เพื่อให้ผู้มาเยือนจะได้เจริญหูเจริญตา เมื่อย่างก้าวเข้ามาเยือน ซึ่งทางเทศบาลได้จัดงบเพื่อปรับภูมิทัศน์บนสะพานบ้านเลน และสองข้างทางก่อนถึงพระราชวังบางปะอินให้ดูสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระราชวังบางปะอิน และหน้าพลับพลาที่ประทับ สถานีรถไฟบางปะอิน ส่วนสิ่งที่กำลังจะทำเพิ่มเติม คือ อนุสาวรีย์ กำนันคนแรกของประเทศไทย คือ พระยารัตนกุล อดุลยภักดี หรือ (นายจำรัส รัตนกุล) ต้นตระกูล รัตนกุล ซึ่งเป็นชาว ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โดยจะจัดตั้งที่เกาะวัดนิเวศน์ฯ ใกล้กับประภาคาร

“ผมเป็นคนบางปะอิน ภูมิใจที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ซึ่งถือเป็นแหล่งทำเงินให้กับชุมชน นอกจากเราจะดูแลชาวบ้านในชุมชนให้อยู่ดีกินดีแล้ว เราก็จะต้องพัฒนาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นหน้าของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่แต่คนในบางปะอินเท่านั้น”

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวท่องเที่ยวล่าสุด »