ตชด.445 เบตงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์5รั้ว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 00:00:00 น.

ยะลา:พ.ต.ท.เชษฐ์วิทย์ นีระฮิง ผบ.ร้อย ตชด.445 เบตง กล่าวถึงยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ว่า เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ในห้วงเดือน เม.ย.-ก.ย.2552

โดยยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ได้แก่ รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว และรั้วชายแดน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียและมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโดยเฉพาะพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ควบคุมแหล่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบริการ หอพัก และเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดมากขึ้นและเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีต่อไป

ซึ่งผลการจับกุมในระยะแรกจนถึงปัจจุบันมีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องทั้งผู้ค้าและผู้เสพซึ่งของกลางที่ทำการจับกุมได้เป็นยาเสพติดชนิด ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ ยาอี ยาเค

ADVERTISEMENT
ข่าวทั่วไปล่าสุด »