คอลัมน์: คุณแหน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 00:00:00 น.

นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) โดยฝ่ายป้องกัน อุบัติภัยและอาชีว อนามัย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ ดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง นระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งร.ท.ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสงประธานคณะกรรมการ ค วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ส่วนงานบริหาร ทอท. ได้เข้ารับโล่รางวัลจาก ไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนต รีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว...

คณะศิษยานุศิษย์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ ประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระเ ทพ โมลี ผช.เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามและเจ้าคณะเขตดุสิต (ธรรมยุต)ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศ สตร์ จากมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา 18 ก.ค...

วันย้อนรำลึกวัยอนุบาลโรงเรียนสมถวิลของรศ.ทญ.จุไร นาคะปักษิณและผองเพื่ อน เมื่อหลายวันก่อน เป็นการย้อนวัยที่ครึกครื้นกันมาก...ที่หน้าตาชื่นบานเป็นพิเศษเห็นจะได้แก่ มติ ตั้งพานิช กิรินทร์ สุรักขกะ อรรณพ พ รประภา อรสา ศาสตระรุจิ เทอดศักดิ์ สุริยภูมิ และ รัชนี พานิช เป็นต้น...มิตรภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กช่างอบอุ่นดีแท้ ...

เพื่อนๆ คุณแม่ฝาก ขอบคุณ นพ.จักรี ธัญยนพพรแห่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ช่วยดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพของทุกคนเป็นอย่างดีเสมอมา...

ในโอกาสที่ นพ .ธีรวัฒน์ ลูกชาย ชัยพร-จีระวรรณ กุมุทพงษ์พานิชเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้ คุณลุงใจดี ไกรสีห์ นาคประเสริฐ มอบโทรศัพท์มือถือ GNET ให้เป็นของขวัญ เพื่อคุณหมอจะได้ไ ว้ใช้ประโยชน์หลากหลาย เนื่องจากต้อง ไปทำงานไกลบ้าน โดยเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลพิจิตร เมืองชาละวันโน่น...

เป็นปลื้มที่ กอบก ร สะดวกการ ลูกชายจะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ปลายเดือนนี้ พ.ท.หญิงประไพ พรรณ มารดา เตรียมลางานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อไปร่วม ชักภาพประวัติศาสตร์ไว้เป็นที่ระลึก...

เป็นเพื่อนราชินี ที่ไม่ได้เจอะเจอกันมานาน ตวงพร เลาหะบุตร กับ วรางคณา อภัยสุวรรณ นัดประชันความสวยกันที่ออฟฟิศเคเคซิตี้ บางบัวทอง ของคนแรก ซึ่งขอชิ งเป็นเจ้าภาพก่อน...

ลูกทุ่งมหานครพาย้อนยุคเพลงสตริงยุคกลางหวานๆ กับศิลปินคุณภาพ และอิ่มบุญใน การได้ร่ว มทำบุญสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัย ธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในวันที่ 26 ก.ค. ที่เสถียรธรร มสถาน ตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไป...ศิลปินรับเชิญ ได้แก่ อ้วน-วารุณี ตู้-ดิเรก อมาตยกุล ชัยรัตน์ เทียบเทียม ภูสมิง หน่อสวรรค์ พ รพิมล ธรรมสาร จันทนีย์ อูนากูล เป็นต้น...เห็นชื่อศิลปิน แล้ว เดาได้ว่าผู้ชมส่วนใหญ่คงเป็นวัยใกล้วัดทั้งนั้น...ขอเชิญอิ่มหู-อิ่มตา แล อิ่มใจไปพร้อมๆ กัน ด้วยการจองบัตรได้ที่เสถียรธรรมสถานตั้งแต่บัดนี้...

แม้อายุเวียนบรรจบครบ 5 รอบ แต่สิ่งที่ พรทิพย์ สาริกบุตร ชื่ นชอบมี 2 สิ่งคือ BB (Black Berry) กับ ตุ๊กตา Blythe หากไม่บอกวัย...ใครๆ คงนึกว่าเจ้าตัว กำลังทีนเอจ !!...

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »