เปิดสถานีจราจร เพื่อสังคม FM99.5        พร้อมรับมือบริการจราจรช่วงเปิดเทอม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 02:56:47 น.

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ จำกัด เปิดสถานีจราจรเพื่อสังคม รายงานการจราจรและบริการประชาชน โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรพัฒนาและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การกุศลต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่ดี

การดำเนินการของสถานีจราจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กับ บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ จำกัด ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของสถานี โดยมีเจตนารมณ์ในการเป็น “สื่อกลาง” รายงานการจราจร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่างๆ ในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ สถานี ยังเป็น “สื่อกลาง” ในการเชื่อมความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีแก่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยไม่มีการโฆษณาเชิงธุรกิจ (Commercial add) และมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ อีกทั้งมีการสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อส่งเสริมสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน ซึ่งจัดให้มีการอบรมผู้ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ตลอดจนได้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) โดย พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจจราจร ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้รองรับภารกิจในการรายงานจราจรที่จะเกิดขึ้น พร้อมประสานงานบริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งด้านจราจรและกิจกรรมสังคมต่างๆ

“วันนี้สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการรายงานและร่วมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมที่จะมาถึงนี้ จึงขอเชิญทุกท่านติดตาม สอบถาม หรือรายงานปัญหาการจราจรทุกเส้นทางได้ที่ โทร. 0-2288-5050 หรือ 1677 หรือทางเว็บไซต์ www.TRS995.com” พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวบันเทิงล่าสุด »