สกู๊ปพิเศษ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 10:00:01 น.
กระเป๋าแฮนด์เมดสวยเก๋
กลุ่มอาชีพจักสานบ้านนิคมฯ

กระเป๋าแฟชั่นหลากสีสันหลายสไตล์ กล่องกระดาษทิชชู กระเป๋าแฟ้ม รวมถึงตะกร้า เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจักสานที่ชาวบ้าน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เลือกจัดทำและเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพหลัก ทุกๆ วันหลังเลิกงานประจำ

สมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานบ้านนิคมพัฒนา จะใช้เวลาสานตะกร้า กระเป๋า อยู่ภายในบ้าน นายชานน แก้วมาก อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 195/5 หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา สมาชิกกลุ่มฯ กล่าวว่า การสานตะกร้านั้นทำได้ไม่ยาก หากสนใจเรียนรู้ก็สามารถสานได้ในเวลา 1 วัน ส่วนตัวนั้นสานตะกร้าได้มากถึงวันละ 10 ใบ ส่งให้ทางกลุ่มในราคาใบละ 40 บาท เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนผู้ที่ต้องการทำเป็นอาชีพหลักก็สามารถทำได้

แม้ระยะเวลาในการตั้งกลุ่มไม่นานนัก แต่จากผลงานและความตั้งใจของชาวบ้านทำให้ภาครัฐเข้ามาดูแล และเพิ่มทักษะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐาน และความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

นางสาครรัตน์ ช่วยดร อายุ 32 ปี เลขากลุ่มอาชีพจักสานบ้านนิคมฯ กล่าวว่า กลุ่มอาชีพจักสานบ้านนิคมฯเป็นกลุ่มเล็กๆ ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด ส่วนใหญ่จะขายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ด้วยความเพียรพยายามมุมานะ และมุ่งมั่นของสมาชิกไม่หยุดนิ่งที่จะค้นคว้าความรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตสินค้าจนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกอาชีพเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง สนง.จัดหางานจังหวัดสตูล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และอบต. จึงทำให้กลุ่มมีความชำนาญการและ เชี่ยวชาญก้าวหน้าทางฝีมือเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น จนในขณะนี้ทางกลุ่มฯมียอดจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ โดยมีเครือข่ายจากกลุ่มแม่บ้าน ฝาละมี บ้านควนเคี่ยม จ.พัทลุง เป็นตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า จน ณ วันนี้สมาชิกในกลุ่มมีความสุขกันถ้วนหน้าแม้รายได้จะไม่มากนัก เนื่องจากกลุ่มฯเพิ่งก่อล่างสร้างตัว แต่ทุกคนในกลุ่มมั่นใจว่ารายได้จากการจักสาน จะมีอนาคตสดใสและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนในกลุ่มก็ไม่ลืมที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน นายจรัล คงชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)นิคมพัฒนา กล่าวว่า ในส่วนของกลุ่มจักสานนี้ทางอบต.ได้ประสานไปทางหน่วยงานพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 57 นำวิทยากรและงบประมาณเข้ามาสนับสนุน ซึ่งในส่วนของอบต.นิคมพัฒนา ได้มีการสร้างอาคารโรงเรือนเพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในหมู่บ้านไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาให้กับทางกลุ่มฯ

สำหรับ ชาวบ้านตำบลนิคมพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มและสวนผลไม้ หลังเสร็จสิ้นการทำงานประจำ ชาวบ้านจะใช้เวลาในการทำเครื่องจักสานเพิ่มรายได้ โดยกลุ่มอาชีพจักสานบ้านนิคมฯมีสมาชิก 37 คน และมีหุ้นทั้งหมด 117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนทั้งหมด 11,700 บาท โดยมีนางปุณณาสา อ่อนมาก เป็นประธานดำเนินงาน

พัชรี เกิดพรม
ADVERTISEMENT
ข่าวทั่วไปล่าสุด »