บังกลาเทศร้องไทยสนับสนุนเทคโนโลยีทำฝนหลวง-หญ้าแฝก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 07:54:33 น.

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.และสหกรณ์ เปิดเผยว่า นางเบกัม มาเทีย เชาธูรี รมว.เกษตรของบังกลาเทศ ได้เดินทางเข้าพบระหว่างเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยบังกลาเทศมีความสนใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนของการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรฯ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เนื่องจากเล็งเห็นว่าจะสามารถนำมาปรับใช้เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้กับบังกลาเทศ เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล อีกทั้งบังกลาเทศเองก็เป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และประชาชนส่วนใหญ่ ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นเดียวกันกับประเทศไทยด้วย

นอกจากนั้น บังกลาเทศ ยังให้ความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านการจัดทำฝนเทียม ด้านการชลประทาน และการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก เนื่องจากภาคเกษตรกรรมของบังกลาเทศเอง ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนของของสภาพภูมิอากาศ การเพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอาจไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »