ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2017

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.77 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.79 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.36 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.03 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.29 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.74 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม ที่จะทำงาน 38.11 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.66 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.78 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.4 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ือเพิ่มขึ้น 1.9 หมื่นคน ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 6.0 พันคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 10 ต.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.69 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.28 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.87 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.34 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.32 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.66 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.86 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.46 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.60 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.84 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 16 ส.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ปี 2559 (ในรอบปี 2558)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 และปี 2559 เป็นครั้งที่ เป็นครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2558)อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 3 ส.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกรกฎาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.63 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.84 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.40 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.91 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.26 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 11 ก.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.57 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.77 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 36.81 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.53 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.02 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 14 มิ.ย. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.57 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.77 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 36.81 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.53 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.02 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 4 พ.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบวา จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.53 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.02 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.23 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.96 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.97 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 19 เม.ย. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โครงสร้างกำลังแรงงาน ผลการสำรวจภาวะการทำงานของปีระชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.50 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.35 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.61 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.97 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.45 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 5 เม.ย. 2016

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน(มกราคม ธันวาคม 2558) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของปีระชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.47 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม ที่จะทำงาน 38.42 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.87 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.35 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.10 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 9 มี.ค. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล(รวม กทม. และเมืองพัทยา) นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตำบล) เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปผลในภาพรวมทั่วประเทศดังนี้ 1.อ่านต่อ