แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต กำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 14 กำไรปีต่อปีเพิ่ม 8.1% ในขณะที่กำไรต่อไตรมาสเพิ่มขึ้นถึง 48.5%

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2548 09:55:26 น.
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต
สรุปผลการเงินที่โดดเด่นในไตรมาสที่สองปี 2548

กำไรสุทธิ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 12 เซนต์ต่อหุ้น) คิดเป็นกำไรปีต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 8.1%

ในขณะที่กำไรต่อไตรมาสเพิ่มขึ้นถึง 48.5%

รายได้ในส่วนลูกค้าองค์กรมีทั้งสิ้น 16.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 10.4% เมื่อเทียบปีต่อปี

และเพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเทียบต่อไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการมุ่งเน้นทำตลาดลูกค้าองค์กรของบริษัทฯ

เงินสดและเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 36.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
Cash and cash equivalents grew to US$36.7 million.

แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต หรือ PacNet (NASDAQ: PCNTF) ผู้ให้บริการการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2548 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2548

ว่า บริษัทฯ มีกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 14 แล้ว โดยมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึง

8.1 % มาอยู่ที่ระดับ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงถึง 48.5% จากไตรมาสแรก

“ผลประกอบการที่เป็นบวกติดต่อกัน 14 ไตรมาสได้แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปยังตลาด

องค์กรธุรกิจของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอด 14 ไตรมาสที่ผ่านมา รายได้

ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสนี้ โดยเป็นผลมาจากบริการด้านบรอดแบนด์และบริการเสริมอื่นๆ” มร. ตัน ตง

ไห่ ประธานและ CEO บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต กล่าว
ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2548
ตารางที่ 1: สรุปผลประกอบการประจำไตรมาส
2Q 2005    2Q 2004    1Q 2005

รายได้                    25,152     25,494     24,328

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           23,410     23,523     22,972

ผลกำไรจากการดำเนินงาน     1,742      1,971      1,356

กำไรสุทธิ                  1,569      1,451      1,058

ตารางที่ 2: ผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน

ทั้งกลุ่ม (เหรียญสหรัฐ ’000)               6 เดือน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน

2005      2004

รายได้                                  49,480    50,424

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย                         46,382    47,615

ผลกำไรจากการดำเนินงาน                    3,098     2,809

กำไรสุทธิ                                 2,627     2,377

ตารางที่ 3: จำนวนสมาชิก

Market           Corporate Broadband    Leased Lines    Corporate Dial Up  Corporate Value Added Services  Corporate Business    Consumer Total (Broadband & Dial Up)             Grand Total

Total

Singapore                    6,650               530               6,800                       670                     14,650                            134,900                    149,550

Australia                    9,920               170                350                       11,750                   22,190                             39,560                     61,750

Hong Kong                   12,250               200              51,430                      2,120                    66,000                             24,260                     90,260

Philippines                    190               190                360                         30                        770                             92,590                     93,360

Malaysia                         -                40                10                          30                         80                                 -                          80

Thailand                       380               450                180                        130                      1,140                             11,680                     12,820

India                            -               100                100                        100                        300                                800                      1,100

Total (as at Jun 2005)      29,390             1,680             59,230                      14,830                   105,130                            303,790                    408,920

Total (as at Jun 2004)      21,450             1,520             59,470                      12,820                    95,260                            377,370                    472,630

Notes:
- เศษของตัวเลขถูกปัดให้ใกล้เคียงกับหลัก 10
- ตัวเลขโดยรวมลดลง เนื่องจากจำนวนสมาชิกในส่วนของ consumer ลดลง แต่เพิ่มขึ้น

ในส่วน corporate ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดองค์กร

รายได้

รายได้ในไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 3.4% เป็น 25.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

It was level compared to the same quarter last year.

บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้ปรับทิศทางการดำเนินงานมุ่งไปทางกลุ่มองค์กร

ธุรกิจ  รายได้สำหรับองค์กรธุรกิจในไตรมาสนี้อยู่ที่ 16.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 7.0%

และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 10.4%  ทั้งกลุ่มคาดว่า กำไรต่อหน่วยที่สูงขึ้นในส่วนของกลุ่มองค์กร

ธุรกิจ จะช่วยชดเชยสัดส่วนของผู้บริโภคโดยทั่วไปที่ลดลงได้

เมื่อมองในด้านของประเภทของบริการ  รายได้ในส่วนของบรอดแบนด์โดยรวมเป็น 12.5 ล้าน

เหรียญเพิ่มขึ้น 6.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนรายได้ของบรอดแบนด์สำหรับ

ลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้นถึง 17.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคิดเป็น 68.9% เมื่อเทียบกับรายได้บรอดแบนด์โดย

รวม  ทั้งนี้เมื่อมองดูรายได้บรอดแบนด์ของลูกค้าองค์กรที่มากที่สุดคือรายได้จากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ที่หันมาใช้บริการบรอดแบนด์มากขึ้น เพื่อให้ได้รับแบนด์วิทที่ใหญ่ขึ้น และในราคาที่ประหยัดลง เมื่อเทียบกับ

บริการเชื่อมต่อสำหรับองค์กรประเภทอื่นๆ เช่น ลีสไลน์
เนื่องจากแนวโน้มของการเปลี่ยนจากลีสไลน์ราคาประหยัดมาเป็นบรอดแบนด์ ทำให้ราคารวม

ของลีสไลน์มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางนี้มากขึ้น รายได้ในส่วนของลีสไลน์ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 2.7%

เป็น 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริการเสริม VAS ยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 14.8% จากปีก่อน

ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนทิศทางธุรกิจ รายได้ในส่วนของบริการเสริมสำหรับองค์กรมีสัดส่วนสูงถึง

86.8% ของรายได้จากบริการเสริมโดยรวม  ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้เสริมสำหรับองค์เพิ่มขึ้นถึง 19.5%

เมื่อเทียบกับปีก่อน
กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 1.6 ล้านเหรียญ (หรือคิดเป็น 12 เซนต์ต่อหุ้น)  ซึ่งนับว่า

เพิ่มขึ้นถึง 8.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อน  กำไรสุทธิที่สูงขึ้นเป็นผลมา

จากการเติบโตอย่างมากของรายได้ในส่วนของลูกค้าองค์กร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง

ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

กำไรเบื้องต้นของกลุ่มอยู่เฉลี่ยสูงกว่าระดับ 54% เนื่องจากกลุ่มสามารถบริหารจัดการต้นทุน

สำหรับการดำเนินงานได้ดี  ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานไม่มีการเปลี่ยนปลง ค่าใช้จ่ายในส่วนของทีมขาย

และทีมการตลาดต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 13.6% ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม  ค่าใช้จ่าย

ทั่วไป และที่เกี่ยวกับงานธุรการเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมสำหรับ

การให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎของซาเบน นอกซ์ลีและการพัฒนาธุรกิจ
กระแสเงินสดและเงินสดคงเหลือ

ในไตรมาสที่สองนี้ บริษัทฯ ใช้จ่ายเงินสดเกินไปประมาณ 6 แสนเหรียญสหรัฐ  ถึงแม้ว่า กลุ่ม

จะสามารถหาเงินสดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ถึง 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ แต่กลุ่มก็ต้อง

จ่ายเงินสดดังกล่าวออกไปเป็นค่าลงทุนซื้อสิทธิ์สำหรับการให้บริการคลื่นอินเทอร์เน็ตไร้สายในสิงคโปร์ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นจำนวน 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่อีก 1 แสนเหรียญสหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายทางด้าน

การเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินสำหรับการเช่าเพื่อการลงทุนในไตรมาสนี้  อย่างไรก็ดี สิ้นสุด

ณ วันที่  30 มิถุนายน บริษัทฯ มีเงินสด และทรัพย์สินที่เหมือนเงินสดเท่ากับ 36.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ

เทียบกับ 31.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน
ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านอื่นๆ
ชนะการประมูลสิทธิ์ในการให้บริการคลื่นอินเทอร์เน็ตไร้สายจาก Infocomm Development

Authority of Singapore (IDA) เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายและบริการไร้สายแบบอื่นๆ ในสิงคโปร์

ร่วมกับบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ และ IDA ในการออกโปรแกรมสำหรับการตลาดเกมส์ออนไลน์

ที่ชื่อว่า Games Map ให้กับผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่ต้องการทำตลาดเกมส์ในเอเชีย
ร่วมกับ Australian Government Department of Health and Ageing ในการให้บริการ

บรอดแบนด์กับศูนย์ดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรอดแบนด์สำหรับศูนย์สุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

ได้รับรางวัล Australian Service Excellence Award ในด้าน การให้บริการแก่องค์กร

ขนาดกลาง ติดต่อกันเป็นปีที่สอง  ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศออสเตรเลีย

สำหรับการให้บริการลูกค้าซึ่งจัดโดย Customer  Service Institute of Australia (CSIA).

ให้บริการ wireless hotspot ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง สำหรับนักธุรกิจและนักเดินทาง
สามารถดูรายละเอียดอื่นๆ ทางการเงิน รวมถึงผลวิเคราะห์ของคณะผู้บริหารได้ที่
www.pacnet.com/investor/.
เกี่ยวกับแปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ PacNet (NASDAQ:PCNTF) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท ISP

ชั้นนำและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมีสาขาอยู่ทั้งสิ้น 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์

ออสเตรเลีย อินเดีย ไทย และมาเลเซีย  โดยนำเสนอบริการทางด้าน Internet  งานด้านภาพ (Voice)

งานด้านภาพ (VDO) แก่ลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายบุคคล  สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pacnet.com

นักข่าวและนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Mervin Wang                        Alan Katz

Pacific Internet Limited           Cubitt Jacobs & Prosek Communications

(65) 9798 6077                     (212) 279 3115 ext 211

investor@pacific.net.sg            alan@cjpcom.com--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง