ภาพข่าว: ความร่วมมือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 14:58:03 น.
กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นพ.มัยธัช สามเสน ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันประสาทวิทยาและคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโดยสถาบันประสาทวิทยา โดยมี นพ.สุชาติ พุทธิเจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันประสาทวิทยา, นพ.สมเกียรติ โพธิสิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ที่ห้อง แมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ADVERTISEMENT