นกแอร์ ประกาศแจ้งตารางบินใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550 14:43:12 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2550 — นกแอร์ สายการบินคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าของคนไทยอย่างแท้จริง มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทาง

โดยเครื่องบิน เพื่อมอบให้แก่นักเดินทางทุกท่าน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึง ตารางบินใหม่ซึ่งจะให้บริการ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม —

27ตุลาคม 2550 ดังนี้

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (Bangkok - Chiangmai)                                             เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ (Chiangmai-Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD8300    06:15  07:30  ทุกวัน                                        DD8301    07:55  09:00

ทุกวัน                                                        DD8306    09:05  10:20  ทุกวัน                                        DD8307    10:45  11:50

ทุกวัน                                                        *DD8310   11:05  12:20  ทุกวัน                                        *DD8311   12:45  13:50

ทุกวัน                                                        DD8314    13:10  14:25  ทุกวัน                                        DD8315    14:50  15:55

ทุกวัน                                                        DD8318    16:10  17:25  ทุกวัน                                        DD8319    17:50  19:00

ทุกวัน                                                        DD8326    20:00  21:15  ทุกวัน                                        DD8327    21:40  22:45

*เที่ยวบินเปิดตั้งแต่ 1 ก.พ.ถึง 14 พ.ค.2550

เชียงใหม่ - อุดรธานี (Chiang Mai-UdonThani)                                             อุดรธานี - เชียงใหม่ (UdonThani-Chiang Mai)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD8624    17:10  18:30  ทุกวัน                                        DD8625    19:00  20:20

กรุงเทพฯ - อุดรธานี (Bangkok-Udon Thani)                                               อุดรธานี - กรุงเทพฯ (Udon Thani-Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD9200    06:00  07:10  ทุกวัน                                        DD9201    07:35  08:35

ทุกวัน                                                        DD9210    12:20  13:30  ทุกวัน                                        DD9211    13:55  14:55

ทุกวัน                                                        DD9216    17:25  18:35  ทุกวัน                                        DD9217    19:00  20:00

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (Bangkok - Phuket)                                                   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (Phuket - Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        *DD7500   07:30  08:50  ทุกวัน                                        *DD7501   09:15  10:35

ทุกวัน                                                        DD7502    09:55  11:15  ทุกวัน                                        DD7503    11:40  13:00

ทุกวัน                                                        DD7506    13:25  14:45  ทุกวัน                                        DD7507    15:15  16:35

ทุกวัน                                                        *DD7508   14:20  15:40  ทุกวัน                                        *DD7509   16:05  17:25

ทุกวัน                                                        **DD7514  16:25  17:45  ทุกวัน                                        **DD7515  18:10  19:30

ทุกวัน                                                        *DD7518   17:55  19:15  ทุกวัน                                        *DD7519   19:45  21:05

ศ. และ อา.                                                  *DD7520   20:10  21:30  ศ. และ อา.                                  *DD7521   21:55  23:15

*เที่ยวบินเปิดเฉพาะช่วง 25 มี.ค.ถึง 14 พ.ค.2550
**เที่ยวบินเฉพาะวันจ.อ.พ.พฤ.และ ส. ตั้งแต่ 25 มี.ค. ถึง 14 พ.ค.2550

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (Bangkok - Hat Yai)                                                หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (Hat Yai - Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD7102    06:00  07:30  ทุกวัน                                        DD7103    07:55  09:25

ทุกวัน                                                        DD7104    09:30  11:00  ทุกวัน                                        DD7105    11:25  12:55

ทุกวัน                                                        DD7110    13:30  15:00  ทุกวัน                                        DD7111    15:25  16:55

ทุกวัน                                                        DD7112    17:05  18:35  ทุกวัน                                        DD7113    19:00  20:30

ทุกวัน                                                        DD7116    19:30  21:00  ทุกวัน                                        DD7117    21:25  22:55

กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช (BKK-Nakhon Si)                                                นครศรีธรรมราช- กรุงเทพฯ (Nakhon Si-BKK)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD7804    06:00  07:15  ทุกวัน                                        DD7805    07:40  08:55

ทุกวัน                                                        DD7808    12:55  14:10  ทุกวัน                                        DD7809    14:35  15:50

ทุกวัน                                                        DD7814    20:30  21:45  ทุกวัน                                        DD7815    22:10  23:25

กรุงเทพฯ - ตรัง (Bangkok - Trang)                                                     ตรัง - กรุงเทพฯ (Trang - Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD7400    09:25  10:50  ทุกวัน                                        DD7401    11:15  12:40

ศ. และ อา.                                                  *DD7410   16:25  17:50  ศ. และ อา.                                  *DD7411   18:15  19:40

*เที่ยวบินเปิดระหว่างวันที่ 25 มี.ค.ถึง 14 พ.ค. 2550

เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน (Chiang Mai-Mae Hong Son)                                          แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ (Mae Hong Son-Chiang Mai)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD8202    15:20  15:55  ทุกวัน                                        DD8203    16:15  16:50

กรุงเทพฯ - เลย (Bangkok - Loei)                                                      เลย - กรุงเทพฯ (Loei - Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

จ. และ ส.                                                   DD9706    06:20  07:25  จ. และ ส.                                   DD9707    07:50  08:55

ศ. และ อา.                                                  *DD9706   19:50  20:55  ศ. และ อา.                                  *DD9707   21:20  22:25

ศ. และ อา.                                                  **DD9706  13:15  14:20  ศ. และ อา.                                  **DD9707  14:45  15:50

*เที่ยวบินเริ่มบินตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.ถึง 31 ก.ค.50
**เที่ยวบินเริ่มบินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ถึง 27 ต.ค.50

กรุงเทพฯ - กระบี่ (Bangkok - Krabi)                                                    กระบี่ - กรุงเทพฯ (Krabi - Bangkok)

เดินทาง                                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง     เดินทาง                                      เที่ยวบิน    ออก    ถึง

ทุกวัน                                                        DD7910    09:25  10:40  ทุกวัน                                        DD7911    11:05  12:25

ทุกวัน                                                        DD7920    16:20  17:35  ทุกวัน                                        DD7921    18:00  19:20

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่
ณัฐดนัย อนุวงศ์/ เมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์. 02-260-5820 ต่อ 130 หรือ 162
โทรสาร. 02-260-5847-8
อีเมล์ tqprthai@tqpr.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง