ภาพข่าว: โครงการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ของ บตท.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 11:19:16 น.
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--บตท.

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. จัดกิจกรรม“Green Day Green Life: Thing” เชิญชวนพนักงานร่วมประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน จัดงานเพื่อมอบรางวัล “Recycle Award” ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด นายสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนางสาวนันทวัน ศักรานุกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ประเภทสร้างสรรค์สวยงาม มอบโดยนางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท.(ที่ห้าจากซ้าย) ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ขวาสุด) พร้อมคณะกรรมการ บตท. ณ อาคารสำนักงาน บตท. ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ (งานประชาสัมพันธ์) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ (งานประชาสัมพันธ์) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง