คอลเกตตอกย้ำภาพ “ยาสีฟันเพื่อคนไทย” จับมือหน่วยงานรัฐนำร่อง “โครงการแปรงฟันถูกวิธี  ชีวีมีสุข”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550 12:51:49 น.
กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--เดอะซัน อินทิเกรทเต็ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น

คอลเกตตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำยาสีฟันคู่คนไทยชูกลยุทธ์ CSR  ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐนำร่อง “โครงการแปรงฟันถูกวิธี ชีวีมีสุข” เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

คุณลิสา  ปัทมินทรวิภาส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอลเกต — ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “จากการที่ คอลเกต เป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด  เราเป็นผู้นำในตลาดและมีความผูกพันกับคนไทยมายาวนาน  เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพปากและฟันของพี่น้องชาวไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  ในปีนี้เราจึงทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท  สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ  CSR  (Corporate Social Responsibility)  และเนื่องจากปี 2550  เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  ทางบริษัทฯ  จึงมีนโยบายที่มุ่งตอบแทนสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศล โดยมี “โครงการแปรงฟันถูกวิธี ชีวีมีสุข”  เป็นโครงการนำร่องสำหรับในปีนี้ โดยจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ถึง 24 กันยายน 2550 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเน้นที่เยาวชน ครอบครัว และกลุ่มประชาชนทั่วไปทั้งประเทศ บริษัท คอลเกต — ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่เข้าร่วม “โครงการแปรงฟันถูกวิธี ชีวีมีสุข”  โดยจับมือกับสามพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ  อันได้แก่  สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  และกรมประชาสัมพันธ์   ซึ่งทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงาน  กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งใช้งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการประมาณ 40%  และงบประมาณสำหรับดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการประมาณ 60 %  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ  ยังได้มีการบริจาคแปรงสีฟันขนนิ่ม  และยาสีฟันคอลเกตขนาด 40 กรัม  โดยมีข้อความระบุว่า “ห้ามจำหน่าย”  จำนวน  400,000 ชุด  ซึ่งจะทำการแจกจ่ายโดยทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวนกว่า 30,000 ชุด  อีกทั้งยังได้ทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตาม  พระราชอัธยาศัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านมูลนิธิ พอ.สว.  เพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวนกว่า 30,000 ชุดเช่นกัน  นอกจากนี้ยังแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และคลินิกทันตกรรมที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนอีกประมาณกว่า 300,000 ชุด”

“ทั้งนี้จากการดำเนิน “โครงการแปรงฟันถูกวิธี ชีวีมีสุข” ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับความร่วมมือจาก         ทันตแพทย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,400 คน  อีกทั้งประชาชนทั่วประเทศกว่า 400,000 คน  จะได้รับบริการตรวจสุขภาพปากและฟันพร้อมรับคำแนะนำในเรื่องของการแปรงฟันที่ถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดภาวะโรคในช่องปาก  โดยสามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ประชาชนที่ได้รับการแนะนำจาก  ทันตแพทย์โดยตรงจะสามารถถ่ายทอดและแนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดได้  ซึ่งทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการขยายผลการดำเนินการ “โครงการแปรงฟันถูกวิธี ชีวีมีสุข” และโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคตอีกแน่นอน”  คุณลิสา  กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บจก. เดอะซัน อินทิเกรทเต็ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น
คุณชมนาด, คุณณัฐธภา

โทร.  0-2935-7556  ต่อ  101, 102, 104  โทรสาร 0 — 2530 —4257

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง