คณะศิลปศาสตร์แม่โจ้ เจ้าภาพจัด ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” เฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือเพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 15:09:40 น.

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความสำเร็จในชีวิตเกิดจากการคิดดี ทำดีอย่างมีระเบียบ” ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 รอบคัดเลือกภาคเหนือ หาตัวแทนเข้าชิงถ้วยพระรา ชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 10 กันยายน 2554 นี้

กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดประกวดสุนทรพจน์ในโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือ เพื่อหาตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป

อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือ มีการประกวด 2 ลักษณะ คือหัวข้อที่ได้เตรียมมา เรื่อง “ความสำเร็จในชีวิตเกิดจาก การคิดดี ทำดีอย่างมีระเบียบ” และหัวข้อแบบฉับพลัน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษา 32 สถาบันในภาคเหนือส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และโดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมชม ร่วมให้กำลังใจ แก่บรรดานิสิต นักศึกษา ที่พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการส่งเสริมคนดี ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชนและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นการถวายงานผ่านภาษาได้ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 07.30 — 16.30 น. ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิตติ์ (ห้องประชุม 501) ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง