ออเร้นจ์ปประกาศรายชื่อชื่อผู้โชคดี 40 คน ที่ส่งข้อความโดนใจมาที่เบอร์ 9515 ในหัวข้อความประทับใจที่มีกับเกาะพีพี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2546 08:20:00 น.
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ทีเอ

หลังจากที่ลุ้นกันอยู่นาน ในที่สุดรายชื่อผู้โชคดี 40 คน ที่ส่งข้อความโดนใจมาที่เบอร์ 9515 ในหัวข้อ"ความประทับใจที่มีกับเกาะพีพี" และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้ไปร่วมสนุกกับออเร้นจ์ ที่เกาะพีพีพร้อมอาหารและที่พักฟรีตลอดรายการ ก็ประกาศผลออกมาแล้ว

เราขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสนุกกันให้เต็มที่ 28-30 มีนาคม 2546 นี้ ณ เกาะพีพีหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือข่ายของออเร้นจ์

คุณพิชญ์สินี ประการชัย
คุณอารยา แสนกระจ่าง
คุณสุเมธ ทิพย์รัก
คุณภาณณ ตันธนะสาร
คุณนพดล ควรพิพัฒน์กุล
คุณไพฑูรย์ เอี่ยมดำรงค์
คุณพนารัตน์ นรสีห์
คุณเกศวดี อมรมงคลกิจ
คุณอิชยา ศรีทองชัย
คุณจินตนา ทับทิมทอง
คุณวุฒิชัย คำสิงห์
คุณสุพัชชา ไกรอุดม
คุณชัชชรส ใจหวัง
คุณสุภาพรรณ รักกะเปา
คุณเสาวภา คนใจบุญ
คุณธนิตสรณ์ ตันมีสุข
คุณโกมล บุญแก้ว
คุณธนิตา ศรีสุวรรณ
คุณยุทธจักร สมสมัย
คุณศิรินภา กล้ากสิกิจ
คุณนันยา กล้ากสิกิจ
คุณฤทธิศักดิ์ แม้นเหมือน
คุณสมพร คงขำ
คุณปฐมพงศ์ เนียมคำ
คุณสุภาภรณ์ ประกายรุ้งทอง
คุณสุภาพร ด้วงแก้ว
คุณศรัณย์ สมสุข
คุณเฉลิมพล ภิรมย์นิภานันท์
คุณอารยา ยอดเยี่ยม
คุณทศพล ใจบุญ
คุณวริสรา เวทยสุภรณ์
คุณวชิระ จิระรัตนรังษี
คุณรสธร พังจุนันท์
คุณปรียาพร จันทะกล
คุณอุไรวรรณ อนันตทัศน์
คุณพิมลศักดิ์ อินทนู
คุณวาสนา นิยมเดชา
คุณจิรัฐ อื้อฮก
คุณมนัสนันท์ อุปโคตร
คุณวัลลภา สนใจ

กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นพร้อมๆ กับการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพของเรา จะยังคงมีอีกเรื่อยๆ อย่าลืมเตรียมตัวร่วมสนุกกันอีกนะ!--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง