กลุ่มรัตนรักษ์เข้าร่วมทุนในบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ มูลค่า 280 ล้านบาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2546 11:30:02 น.
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--ซิมิโก้

กลุ่มรัตนรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้ซื้อหุ้นในบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีกจำนวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นมูลค่า 280 ล้านบาท ในปัจจุบันกลุ่มรัตนรักษ์ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.84 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

กลุ่มรัตนรักษ์ ลงทุนในธุรกิจหลากหลายในประเทศไทย ปัจจุบัน เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา เจเอฟ จำกัด และบริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) (ซึ่งถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด ร้อยละ 99.99) เป็นต้น

บริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมาโดยนาย ชวน รัตนรักษ์ ได้กระจายการลงทุนในธุรกิจหลากหลายรวมถึงธุรกิจด้านการเงิน (สถาบันการเงิน-การธนาคาร บริษัทเงินทุน-หลักทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต และบริษัทจัดการกองทุนรวม) ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์และคอนกรีต) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านการสื่อโทรทัศน์และการผลิตรายการรวมทั้งการโฆษณาต่างๆ โดย บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ถือเป็นการขยายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญของกลุ่มรัตนรักษ์ นอกจากนี้ กลุ่มรัตนรักษ์ยังมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับบริษัทในต่างประเทศ อาทิ JP Morgan, Allianz, Holcim และ GE Capital เป็นต้น

มร. วิลเลี่ยม เช็ง กรรมการผู้จัดการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ กล่าวว่า “การเพิ่มทุนของกลุ่มรัตนรักษ์ในครั้งนี้ แสดงถึงความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่บริษัท และในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า บริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทในกลุ่มส่วนมากจะไม่มีภาระหนี้สินแต่อย่างใด”

มร. วิลเลี่ยม เช็ง กล่าวต่อไปว่า “ตามที่บริษัทได้มีการระดมทุนกว่า 1.35 พันล้านบาท ในปีนี้ ประกอบกับโครงการการระดมทุนของบริษัท ในอนาคต ทำให้บริษัทมั่นใจว่า บริษัทจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะดำเนินโครงการที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จ รวมถึงการมองหาโครงการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ”

ทั้งนี้ มร. วิลเลี่ยม เช็ง มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 ปี โดยเฉพาะในด้านงานสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่กลุ่มรัตนรักษ์ในครั้งนี้ บริษัทจะมีหุ้นสามัญ จำนวน 692,883,415 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 185,069,455 หน่วย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ราคาปิดของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเท่ากับ 4.32 บาท และ 2.70 บาท ตามลำดับ

ติดต่อ :
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
นายวิลเลี่ยม เช็ง
กรรมการผู้จัดการ
65/14-15 ถนนสุขุมวิท
เขตบ้านฉาง ระยอง 21130
โทรศัพท์:+66 (038) 602-500
โทรสาร:+66 (038) 602-754
Email:estar@loxinfo.co.th
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด
คุณวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
(รองประธานกรรมการบริษัทปูนซีมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
และรองประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ชั้น 21 อาคารเพลินจิต
898 ถนนเพลินจิตร กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2263-0105
โทรสาร : +66 (0) 2263-0102
Email:lalidar@seamico.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
คุณลลิดา โรจนวาสี
ผู้อำนวยการฝ่าย
ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์:+66 (0) 2695-5000
โทรสาร : +66 (0) 2631- 1708
Email:lalidar@seamico.co.th--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง