ม.อ.ปัตตานี ชี้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ติดเกม ฉุดการเรียนตกต่ำ ต้นตอผู้ปกครองไม่ดูแล หวั่นปัญหาบานปลายเร่งจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 12:53:12 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ม.อ. ปัตตานี ศึกษาปัญหาเด็กติดเกมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบผู้ปกครองขาดความตระหนักถึงปัญหาเด็กติดเกม ทำให้เสียการเรียน เร่งจัดกิจกรรมให้ความรู้ ดึงเครือข่ายนักเรียนเป็นแกนนำในการดูแลบุตรหลาน หวั่นปัญหาเด็กติดเกมบานปลายจนยากจะแก้ไข ล่าสุดจับมือ สสส. จัดเวิร์คช็อป “ร่วมคิด ผลิตหนังสั้นเพื่อสะท้อนปัญหาเด็กติดเกม” หวังสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

นายภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความน่าเป็นห่วงมากขึ้น หลังจากที่เด็กและเยาวชนหนีไปเล่นเกมตามร้านเกมในพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้ ม.อ.ปัตตานี จัดทำโครงการศึกษาการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชน รวมถึงการให้บริการร้านเกมต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการติดเกม ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กๆ และเยาวชนในภาคใต้

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาเด็กติดเกมในพื้นที่ภาคใต้มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีนักเรียนที่ติดเกมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนหลายแห่งไม่จบการศึกษา หรือนักเรียนบางคนหนีเรียนไปเล่นเกมตามร้านเกมที่เปิดใกล้กับสถานศึกษา แม้ว่าที่ผ่านมา ชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาได้คอยสอดส่องในพื้นที่ รวมถึงการโทรศัพท์แจ้งแก่โรงเรียนให้รับทราบว่ามีเยาวชนหนีเรียนไปเล่นเกม เพื่อให้ทางโรงเรียนมารับตัวกลับไปอบรมตักเตือน แต่ปัญหาเด็กติดเกมก็ไม่ได้ทุเลาลงแต่อย่างใด

“ข้อมูลจากครูที่ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเมืองปัตตานีพบว่า กลุ่มที่ยังไม่ตระหนักและยังขาดทักษะในการจัดการแก้ปัญหาเด็กติดเกมคือ กลุ่มผู้ปกครองที่บางคนยังฝากลูกไว้กับร้านเกม บางคนมองว่าปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาของโรงเรียนที่ไม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ทำให้การแก้ปัญหาเด็กติดเกมที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ” นายภีรกาญจน์ กล่าว

อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การแก้ปัญหาเด็กติดเกมที่ถูกต้องควรเริ่มจากการทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ปกครองเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อดึงเด็กๆ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาทำกิจกรรมด้านต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการทำกิจกรรมให้ความรู้แกนนำนักเรียนในโรงเรียนเมืองปัตตานี เพื่อคอยเฝ้าระวังเด็กติดเกมในโรงเรียน

นอกจากนี้ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ยังได้ร่วมกับแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเยาวชนชายแดนใต้เข้มแข็ง ตอน “ร่วมคิด ผลิตหนังสั้นเพื่อสะท้อนปัญหาเด็กติดเกม” ในระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค.นี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองได้ตระหนักถึงปัญหาและหาแนวทางการไขปัญหาเด็กติดเกมอย่างมีระบบอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดย บริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป)
โทร: 0-2248-7967-8 ต่อ 118
E-mail: kongwong91@hotmail.com / c_mastermind@hotmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง