สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม แจ้งวิธีการฝากเงินออมทรัพย์โดยการโอนเงิน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 20 มกราคม 2547 11:03:36 น.
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้แจ้งให้สมาชิกที่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์กับ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิน กรุณาสำเนาใบโอนเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทราบในโอกาสแรกด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกจึงจำเป็นต้องให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ทราบว่าเงินที่โอนเข้ามานั้นเป็นของผู้ใด โดยไม่ต้องเสียเวลามาตรวจสอบ

รายละเอียดสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๐๘

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th--จบ--
-รก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง