ททท. เชิญชมงานมหัศจรรย์เทศกาลชนเผ่า

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 11:12:23 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--ททท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 ให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหัศจรรย์เทศกาลชนเผ่า” ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2547 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย อ. แม่จัน จ.เชียงราย

นางธัญภา  นิโครธานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 2 กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ทั้ง 14 จังหวัด ร่วมกันจัดงานเทศกาลชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึง 12 ชนเผ่า เพื่อส่งเสริมให้ชนเผ่าต่าง ๆ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของตนไว้เพื่อชนรุ่นหลัง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมในอีกทางหนึ่ง

ในงานนอกจากจะได้เห็นชนเผ่าต่าง ๆ มาอยู่รวมกันแล้ว ยังจะได้ ชมศิลปการแสดงพื้นบ้าน อาทิ รำตงรำดาบและเตหน่าของกะเหรี่ยงที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ชาวอาข่าสร้างหละเฌอมาใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อใช้อธิบายความหมายของประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า ซึ่งปกติจะมีพิธีโล้ชิงช้าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี พิธีกรรมเมี่ยนลุยไฟ ขมุสู่ขวัญล้างผีบาง และหนังสือเดินทางเมี่ยนที่ยาวที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 14 จังหวัด และกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชียงราย องค์กรพัฒนาเอกชน  ตลอดจนชิมชาผลิตภัณฑ์จากดอยวาวี พญาไพร แม่สลอง กาแฟดอยช้าง อีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมงานมหัศจรรย์เทศกาลชนเผ่า ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2547 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5360 9249 โทรสาร 0 5366 0362

แหล่งข่าว สำนักงาน ททท.ภาคเหนือ เขต 2 (เชียงราย) โทร.0-5371-7433 ,744-674-5
Web Site : http://209.128.97.243/pr/style2/detailnews.asp?id_repnews=1226

ข่าวประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tat.or.th/pr--จบ--

-รก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง