กระทรวงยุติธรรมถกแก้หลักเกณฑ์พักโทษคดียาเสพติด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 09:16:34 น.

กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--กระทรวงยุติธรรม

วานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547) เวลา 13.30 น. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 28 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมการปกครอง เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติพักการลงโทษ โดยคณะกรรมการ ฯ ได้หารือในเรื่องการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดเพื่อเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (เกษตรโยธิน) รุ่นที่ 1 /2547 ซึ่งเรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 131 แห่ง ได้ส่งรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามที่ กรมราชทัณฑ์กำหนดเป็นจำนวน 14,588 คน แบ่งเป็นชาย 10,166 คน หญิง 4,422 คน ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือประมาณ 7,200 คน เศษ แยกเป็นชาย 5,700 คน หญิง 1,500 คน และเหลือไว้เป็นบัญชีสำรองอีกจำนวนหนึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การพักขึ้นโทษใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ เป็นธรรมโดยจะต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชาย —หญิง

โดยหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพักโทษจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดเฉพาะคดียาเสพติด (ปริมาณยาเสพติดยาบ้าไม่เกิน 100 เม็ด เฮโรอีนไม่เกิน 5 กรัม ฝิ่นไม่เกิน 50 กรัม กัญชาแห้งไม่เกิน 1 กิโลกรัม ) ซึ่งกระทำผิดเป็นครั้งแรก ที่ได้รับโทษจำคุกในเรือนจำมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ ตามหมายแจ้งโทษฉบับหลังสุด โดยนับเวลาต้องจำถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 มีโทษเหลือจำต่อไปตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ 2  มกราคม 2547 เป็นนักโทษ ตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป และมีผู้อุปการะ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดช่างฝีมือของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 3 คน แต่ที่ประชุมเห็นว่านักโทษ ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีฝีมือติดตัวก่อนที่จะได้รับโทษ ไม่ได้เกิดจากการฝึกฝีมือในระหว่างการจำคุก จึงควรพิจารณาพักการลงโทษให้กับผู้ต้องขังรายอื่นแทนที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่านี้ส่วนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่เจ็บป่วยร้ายแรงและทุพพลภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดว่าหากความพิการ หรือความเจ็บป่วยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้าโครงการเกษตรโยธินก็จะต้องละเว้นการพักโทษ--จบ--

-รก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง