สมาชิก กบข.นำใบแจ้งยอดเงินประกอบการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2547 13:24:44 น.
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--กบข.

ขณะนี้สมาชิก กบข. สามารถติดต่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ประจำปี 2546 ที่ส่วนราชการต้นสังกัดทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำใบแจ้งยอดเงินดังกล่าว ไปแนบกับ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ในส่วนของเงินสะสมตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวน 300,000 บาทต่อปี หากเจ้าหน้าที่การเงินส่วนราชการ หรือสมาชิก กบข. มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร . 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th

สำหรับข้าราชการบำนาญ ที่ต้องยื่นภาษีในช่วงนี้ มีข่าวฝากจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญว่า กรมบัญชีกลางจะออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำ ปี 2546 ดังนี้

1. ผู้รับบำนาญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ตลอดปีภาษี 2546

2. ผู้รับบำนาญรายเดิมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ซึ่งขอรับเงินทางส่วนกลางทั้งหมด กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2546 ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้รับบำนาญจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากหน่วยงานต้นสังกัดเดิมและจากกรมบัญชีกลาง รวม 2 ฉบับ

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ 0-2271-0804 หรือ 0-2273-9024 ต่อ 4705

หมายเหตุ
ในกรณีที่กบข. ส่งข่าว 3 ครั้งแล้วไม่สำเร็จก็จะทำการลบ Address โดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการรับข่าวสาร สามารถสมัครใหม่ได้ค่ะ

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :-

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร. 1179 กด 6 เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
หรือ email: member@gpf.or.th
หรือฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กบข. ตู้ปณ. 19 ปณฝ. กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10411--จบ--
-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง