มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตร“ยุวชนคนดี ศรีแผ่นดิน” โครงการธนาคารความดี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 10:59:16 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เชิญร่วมงาน พิธีมอบเกียรติบัตร“ยุวชนคนดี ศรีแผ่นดิน” โครงการธนาคารความดีจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ นิตยสารเส้นทางไทย สมาคมความร่วมมือเศรษฐกิจไทย- จีนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ได้ร่วมสนับสนุนเป็นองค์กรร่วมจัดงาน เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่ “ยุวชนคนดี ศรีแผ่นดิน” มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ “ธนาคารความดี” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้นำเยาวชนแห่งชาติที่มีน้ำใจ คุณธรรมคู่ความรู้ได้ความสามารถมี เป้าประสงค์แจ้งชัด ให้เยาวชนเหล่านี้คือแบบอย่าง “กล้าพันธ์ใหม่” ของสังคมไทยและตลอดเวลา 16 ปีของการดำเนินโครงการนี้ “ธนาคารความดี” ได้ขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ดำเนินโครงการ “ธนาคารความดี” มากว่า16 ปีเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นคนดี คนเก่ง มากด้วยน้ำใจและคุณธรรม รองรับและสนับสนุนคำขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เยาวชน พลัง พัฒนา ชาติ” ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแก่เยาวชนในอดีต ให้เป็นจริง ให้เยาวชนไทยเป็นกำลังอำนาจของชาติแข็งแกร่งและแข็งแรง เป็นอนาคตของชาติ การดำเนินโครงการนี้ ทำให้คำว่า “ธนาคารความดี” เป็นที่รู้จักในสถาบันการศึกษาทั่วราชอาณาจักร นับแต่โรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนับเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับประเทศชาติที่หลายๆ สถาบันการศึกษาได้ขยายผลทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อร่วมกันสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนไทย. เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้แข็งแกร่งแข็งแรงให้ บรรลุเป้าหมายแห่งสำเร็จ เยาวชนไทย เหล่านี้คือต้นแบบของคนมีน้ำใจมีตุณธรรม และจริยธรรม สำหรับในการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตร มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ นิตยสารเส้นทางไทย สมาคมความร่วมมือเศรษฐกิจไทย- จีนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ให้ความร่วมมือและการ สนับสนุนเป็นองค์กรร่วมจัดงานโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬภรณ์

ในการจัดงานครั้งนี้มีเยาวชนนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมงานจำนวนประมาณ 599 คน จาก 53สถาบันการศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในการจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เยาวชนคนดีเหล่านี้เป็นต้นกล้าพันธุ์ใหม่ในการขยายผล “คุณธรรมและความมีน้ำใจ” สู่โรงเรียนต่างๆ เป็นแบบอย่าง และ16 ปี ที่ดำเนินการมา ทำให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศขยายผล “โครงการธนาคารความดี” ไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ ทุกตำบล ทุกอำเภอ จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือตัวแทน ร่วมงานพิธีและทำข่าวประชาสัมพันธ์ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

FOUNDATION FOR THE THAI SOCIETY 137 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-379-4490-5 โทรสาร.02-379-4498-9WWW.FOUNDATION FOR THAI SOCIETY.ORG E-mail:thai-foundation@hotmail.com

พิธีมอบเกียติบัตรยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน

โครงการธนาคารความดี ปีการศึกษา 2554วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.00 — 12.00 น

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
ประธานพิธี : ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
07.30 น. - ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ กรรมการ ตัวแทนโรงเรียน ผู้ปกครอง
08.00 น. - พร้อมกันที่ห้องประชุม

08.40 น. - ประธานพิธี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พลเอกธนพล บุณโยปัษฎัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน ธนาคารความดี พร้อมให้โอวาทเยาวชน

- ประธานพิธี มอบเกียรติบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และพุทธศาสนา”

- ประธานพิธี มอบเกียรติบัตรธนาคารความดี ให้ประธานจัดงาน เพื่อดำเนินการตามพิธีการ

- ตัวแทนเยาวชน ขึ้นนำกล่าวคำปฏิญาณเยาวชนคนดีแห่งชาติ
- การแสดง รำอวยพร จากยุวชนคนดี

09.30 น. - ประกวดรางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “คุณคือ คนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง”

10.00 น. - มอบเกียรติบัตรยุวชนคนดี ช่วงที่ 1
10.30 น. - การแสดงของตัวแทนโรงเรียน จำนวน 2 ชุด
11.00 น. - มอบเกียรติบัตรธนาคารความดี ช่วงที่ 2
11.50 น. - ประกาศผลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ และมอบทุนการศึกษาผู้ชนะเลิศ
12.00 น. - ตัวแทนคณะกรรมการกล่าวแสดงความยินดี และปิดงาน
- ชมวีดีทัศน์ และกิจกรรมร่วม “เดินตามรอยพระราชา”
- เพลงสรรเสริญพระบารมี จบพิธีการ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง