คิดส์สปอร์ทแลนด์ เปิดหลักสูตรใหม่ “เทรนดี้ คิดส์ เตาะแตะ เรียนรู้ตามวัย”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 14:44:02 น.
กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--Kidz Sportland

ศูนย์พัฒนาการเด็กด้วยกีฬา คิดส์สปอร์ทแลนด์ เปิดให้บริการแล้วกับหลักสูตรเทรนดี้ คิดส์ เตาะแตะ เรียนรู้ตามวัย สำหรับการเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กวัย 1 ปีครึ่ง - 3 ปี ให้ก้าวเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลได้อย่าง มั่นใจ ช่วยตัวเองได้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และกล้าแสดงออก

รายละเอียดหลักสูตร

สร้างทักษะการเรียนรู้ที่ดี สู่การเป็น Discovery Kids สนุกกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานง่ายๆด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมใหม่ ฝึกปรับเวลาการนอนและการตื่น เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พัฒนาการด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ฝึกฝนวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน การรู้จักเห็นคุณค่าตนเองและคุณค่าสิ่งรอบข้าง รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง พัฒนาการด้านสังคม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมที่ แตกต่าง ฝึกการกล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง พัฒนาการด้านสติปัญญา การรู้จักใช้ภาษา เสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว กิจกรรมสนุกๆพร้อมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ

1. ดนตรีหรรษา
2. ภาษาอังกฤษแสนสนุก
3. โยคะเด็ก
4. เส้นสีสร้างสรรค์
5. ร้อง-เล่น เป็นเรียนรู้
6. เวทีจำลอง
7. นักสำรวจน้อย
8. วงกลมแสนสนุก
9. พบกันสวัสดี
ราคาหลักสูตร 8,700 บาท / เดือน

รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารว่าง 2 มื้อ สำหรับจันทร์ - ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.00 - 14.30 น.

(*รับหลัง 15.30 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท)
จบคอร์ส 1 เดือน จะได้รับ แฟ้มสะสมผลงาน + ประกาศนียบัตร
**หมายเหตุ**

1. ผู้ปกครองต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวของน้องมาเอง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ชุดนอน ชุดลำลอง แพมเพิร์ส ฯลฯ

2. ถุงนอน มีจำหน่าย ชุดละ 300 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 082-445-1888 หรือ www.kidzsportland.com หรือ
www.facebook.com/kidzsportland
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง