ภาพข่าว: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 15:22:54 น.

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งระยะเร่งด่วนโครงการขุดสระในไร่บ้านนาหนองแกและโครงการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารเสริมในโรงเรียน ณ จังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง