โรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง ได้รางวัลชนะเลิศ การส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 16:30:17 น.
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สำนักงานเขตลาดกระบัง

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “เงินทอง ของมีค่า” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชน โดยพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออมให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 436 โรงเรียน ผลปรากฏว่า โรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมระดับกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 นายโฆสิต ธรรมโฆสิต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยนายประวิทย์ วิภาคสงเคราะห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ ได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณจาก นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนวัดลานบุญ ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะครู อาจารย์และนักเรียน ในการร่วมทำกิจกรรมการออมจนได้รับรางวัลดังกล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง