ภาพข่าว: SYS มอบรางวัลยอดเยี่ยม เจ้าของผลงาน “King Bhumibol Landmark”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 12:31:26 น.
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--SCG

ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กระดับนักศึกษา ประจำปี 2554 ให้กับ ธนารัตน์ ฆารพูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ผลงาน “King Bhumibol Landmark”การประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กระดับนักศึกษา ประจำปี 2554 โดยบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 277 ผลงาน จาก 12 สถาบัน มอบทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง